Skip to main content

Beslutat av park- och naturnämnden i Göteborg, 24 juni 2019

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 09:20 CEST

Färjenäsparkens lekplats i Lundby är en populär stadsdelslekplats. Foto: Peter Svenson.

Lekplatser skapar utrymme för barn att vara fysiskt aktiva och de fungerar som mötesplatser för alla åldrar och olika grupper. De ska finnas nära och vara till för alla. Lekplatser ska vara stimulerande och bidra till ett hållbart samhälle. Sist men inte minst ska de vara säkra. Från och med 2019 besiktigas alla lekplatser varje år. Det är vad park- och naturförvaltningens nya riktlinjer för lekplatser säger.

Park- och naturförvaltningen arbetar med tre olika typer av lekplatser:

  • Utflyktslekplatser ska vara unika, stora, generations-övergripande och strategiskt belägna som är värda att ta sig till från hela staden.
  • Stadsdelslekplatser är stora lekplatser som besöks av de som bor i hela stadsdelen och är samlingsplats för alla åldrar och många olika grupper. 
  • Områdeslekplatserna är framförallt viktiga för de yngre barnen och för de barn som börjar röra sig på egen hand i den offentliga miljön.

Förutom lekplatser finns det andra lekvänliga miljöer att leka på runtom i staden som kan fungera som ett komplement till de traditionella lekplatserna. De kan uppmuntra till spontan lek och även locka andra grupper att leka. Det kan vara en dunge, en glänta, eller ett torg.

Sedan 2007 finns Policy för lekplatser. Dokumentet behöver uppdateras utifrån ändrade förutsättningar och krav kring bland annat stadsutveckling och lekplatssäkerhet. Dessutom har staden nya anvisningar om vad som är policy (nämndbeslutad) och vad som bör vara riktlinje (tjänstemannadokument).

Park- och naturnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-06-24 att dokumentet ”Policy för lekplatser” ska upphöra att gälla och ersättas med en riktlinje för lekplatser.

För mer information kontakta:

Louise Pettersson (C), ordförande park- och naturnämnden
E-post: louise.pettersson@politiker.goteborg.se
Telefon: 0702-79 55 58

Bifogade filer

PDF-dokument