Skip to main content

Brandskyddsutbildning för unga och arrangörer

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2018 16:41 CET

En kostnadsfri brandskyddsutbildning för unga i åldern 16-20 år och arrangörer i Göteborg. Det är resultatet av ett samarbete mellan Ungdomssatsningen i Göteborg och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Som ett led i ”Staden minns diskoteksbranden” lägger Ungdomssatsningen och Räddningstjänsten nu kraft på en utbildning i brandskydd vid arrangemang. Den 13 och 14 november är Ungdomssatsningens målgrupp, 16-20 år i fokus. Då vänder sig utbildningen till de som arrangerar event eller är nyfikna på att vara arrangörer. Utbildningen innehåller grundläggande information om brandskydd vid arrangemang: Vad kan man ställa för krav på den som äger lokalen? Vad bör man själv tänka på innan ett event men också vad man bör tänka på efter? Hur kan man som publik göra skillnad? Checklistor och information om vart man kan vända sig för att få råd och stöd. Utbildningen äger rum i Ungdomssatsningen Fängelsets lokaler i Härlanda Park,

Den 20 november blir ett tillfälle för arrangörer i alla åldrar då det skapas många arrangemang och event runt omkring i staden, som unga människor i Ungdomssatsningens målgrupp besöker som publik.
- Vi försöker nå så många arrangörer som möjligt via våra nätverk, säger Jörgen Ståhl, som arbetar på Ungdomssatsningen Fängelset.

Historik Ungdomssatsningen
År 2000 beslutade politikerna i staden att göra en särskild satsning på ungdomar i åldern 16-20 år. Anledningarna till satsningen var många men särskilt diskoteksbranden i Backa satte fokus på behovet av säkra arrangemang för ungdomar. Syftet med satsningen var att skapa bättre förutsättningar 16-20-åringar och att deras egna initiativ, idéer och kreativitet i alla dess former skulle genomsyra verksamheten med så hög delaktighet som möjligt.

Kontaktperson: Jörgen Ståhl, telefon 0707-85 48 39, e-post: jorgen.stahl@orgryteharlanda.goteborg.se