Skip to main content

Dags för val till ungdomsfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2018 13:04 CET

Ungdomasfullmäktige sammanträder i Börsen. Bild: Anna Sigvardsson

Den 9–20 november är det val till Göteborgs ungdomsfullmäktige. Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat femte klass men ännu inte fyllt 18 år får rösta. De som väljs får en möjlighet att påverka politiker och tjänstepersoner.

Edvin Johansson, 15 år, är ungdomsfullmäktiges ordförande och ställer upp i det kommande valet.
– Jag tycker att det är viktigt att rösta. Vi i ungdomsfullmäktige driver frågor vi tycker är viktiga, och har nära kontakt med stadens politiker, säger han.

Göteborgs ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12–17 år. Sammanlagt 81 ledamöter och 20 ersättare. De kommer från alla stadsdelar och bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Ungdomsfullmäktige har ingen formell makt, men kan genom sitt arbete påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i frågor som rör unga.

Fakta om valet till ungdomsfullmäktige

  • 2018 års val till ungdomsfullmäktige 2019 pågår den 9–20 november
  • Alla barn och unga som bor i Göteborg och har börjat femte klass men inte fyllt 18 år får rösta, och kan också ställa upp i valet
  • Valet är ett personval och ledamöterna representerar valfri stadsdel.
  • Ungdomsfullmäktige består av 81 ledamöter och 20 ersättare och val hålls varje år

För mer information
Kontakta Paula Aijmer, planeringsledare tel: 070-173 93 97 e-post: paula.aijmer@stadshuset.goteborg.se 

Länkar
www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige

Demokrati till varje pris, men varför då? En dialogkväll med ungdomsfullmäktige och stadens politiker

Rösta här i valet till UF