Skip to main content

Del av isbanan på Ruddalen stängd säsongen ut

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 15:56 CET

En tredjedel av Ruddalens bandybana är stängd resten av säsongen. Foto: Klas Eriksson, Göteborgs Stad

Efter ett ammoniakläckage på bandybanan vid Ruddalens idrottscentrum tvingas nu idrotts- och föreningsförvaltningen att fortsatt hålla en del av banan stängd.

- Vi har sedan i slutet av november arbetat med felsökning av ammoniakläckan och ännu har våra specialister inte kunnat lokalisera läckan. Arbetet är komplicerat och vi tvingas nu stänga en del av bandybanan för säsongen, säger Anders Ramsby, förvaltningsdirektör på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

- En tredjedel av isen måste stängas helt. Det är oerhört olyckligt för bandyklubbarna och deras aktiviteter där, men ur miljösynpunkt har vi inget val. Säkerheten måste gå före, säger han.

Svårt att hitta läckan
I slutet av december hade idrotts- och föreningsförvaltningen möte med entreprenören och miljöförvaltningen för att gå igenom förfarandet i sökningen efter läckan. Felsökningen har fortsatt med nuvarande metod, det vill säga att fylla på med gas för att sedan, genom mätningar, lokalisera läckan. Schakten har utökats för att på så vis kunna frilägga rören ytterligare. Trots detta lyckades man inte hitta läckan och strax innan jul var man tvungen att avbryta själva grävarbetet och göra en ny plan, med ett nytt angreppssätt.

Handlingsplan för hantering av förorenade jordmassor
Idrotts- och föreningsförvaltningen har nu tagit fram en handlingsplan för hantering av förorenade jordmassor och vatten.

- Att ammoniak läcker ut i grundvattnet är något vi inte tar lätt på. Det är oerhört allvarligt och ur miljöhänsyn har vi inget annat val än att stänga banan under reparationstiden, säger Andreas Nilsson, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen. Just nu finns inget läckage, systemet är stängt. Men risken för miljöpåverkan är stor om vi startar systemet nu igen.

Vad händer nu?
Det mest akuta är att ta hand om de kontaminerade jordmassorna som grävts upp. Detta måste ske omgående och tas omhand för destruktion. Därefter kommer arbetet med felsökning att fortsätta.

Hur långt tid arbetet kommer att ta är i nuläget oklart, men bandyklubbarna kommer tyvärr inte kunna spela på Ruddalen denna säsong.


Kontakt

Frågor om beslut att stänga del av banan och övergripande frågor om förvaltningens arbete
Anders Ramsby, förvaltningsdirektör, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 21 05 // E-post: anders.ramsby@ioff.goteborg.se

Frågor om läckage och saneringsarbete 
Andreas Nilsson, enhetschef, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 21 53 // E-post: andreas.nilsson@ioff.goteborg.se

Frågor om föreningar och bokningar
Veronica Johansson, enhetschef, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-368 21 38 // E-post: veronica.johansson@ioff.goteborg.se