Skip to main content

Eldar för nytt liv

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 14:45 CEST

Ljundhedsbränning på Stora Amundö, foto Jeanette Hansson

I dagarna utför park- och naturförvaltningen naturvårdsbränningar av ljung- och gräshedar på fyra strandnära platser i Göteborg. Det är en av flera metoder som används i Göteborg för att hålla landskapet öppet och för att gynna den biologiska mångfalden

De platser där naturvårdsbränning genomförs är:

  • En gräsyta på Grundsö, söder om Stora Amundön (fm 13/4)
  • Två mindre ljungområden på Stora Amundön (em 13/4)
  • Orremossen, ett hedområde i Vättlefjäll (görs så snart tjälen gått ur)

Ett mindre ljungområde i Västra Lindås i södra Billdal var också planerat för naturvårdsbränning men det kommer inte att hinnas med i år.

Kontrollerade bränder

Bränderna sker under kontrollerade former, brandvakt och vatten för släckning finns på plats och räddningstjänsten är informerad. Park- och naturförvaltningen har röjt brandgator runt de platser som ska brännas, för att minimera risken för spridning.

- Bränderna kan synas och kännas på lukten men det är inget att oroa sig för. Vi tänker på säkerheten och har förberett arbetet väl, så att det ska brinna där vi vill och ingen annanstans, säger Jeanette Hansson, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen.

Tidigare betesmarker

Platserna där naturvårdsbränning ska genomföras har tidigare använts som betesmark, där man brände hed- och gräsmarker för att bättre bete. När de betande djuren försvunnit har det fått som konsekvens att vissa växtarter tagit över på andras bekostnad. Den minskade artrikedomen bland växterna leder också till att insektsarter som är beroende av de försvunna växtarterna hotas.

-Efter bränningen kommer det att se svart ut i marken ett tag, innan växtligheten tar fart. Då blir det spännande att se vilka blommor och gräs som gror, säger Jeanette Hansson.

Kontakt för mer information

Jeanette Hansson
Naturförvaltare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 58 45    E-post: jeanette.hansson@ponf.goteborg.se