Skip to main content

Östra Göteborg ger en försmak av framtiden med massor av inspiration

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 12:04 CEST

Vad har en duschrobot, en terapikatt och en digital dagbok gemensam? Alla är produkter som kan underlätta vardagslivet för personer med funktionsvarationer. Dessutom kan dessa produkter och många fler testas under en spännande inspirationsvecka i Östra Göteborg 30 september till 4 oktober.

Många känner sig nog osäkra på vad välfärdsteknik är och vad den har för betydelse i vardagslivet. Men för personer med någon typ av funktionsvarationer kan ny och ”häftig” teknik betyda att vardagen underlättas. Det leder i sin tur till att ökade möjligheter att vara en del av samhället, ökat självbestämmande och att ta makten över sitt eget liv.

Och detta var också en av utgångpunkterna till inspirationsdagarna.

- Vi vill visa att alla människor har samma rättigheter att vara delaktiga och kunna bestämma över sina egna liv, säger André Andersson, som är teknikcoach och stödpedagog samt arbetar med att arrangera inspirationsdagarna.

Under veckan finns möjligheter att titta och testa en mängd olika produkter från företag inom teknikbranschen. Personer med funktionsvarationer är naturligtvis inbjudna för att kunna prova. Men de deltar också själva genom att berätta om vad tekniken betyder för dem.

- Deltagarna inkluderas genom att de deltar i workshops där de får möjlighet att ”lära” personal och tala om vad de behöver, säger André Andersson.

Inspirationsdagarna är både ett resultat av och en del av ett pågående arbete med utveckling av pedagogisk och stöttande teknik inom funktionshinderverksamheten i Östra Göteborg.

- Inom den verksamhet där jag arbetar jobbar vi aktivt med det här och har massor av saker på gång, berättar André. Under inspirationsveckans sista dag berättar vi mer för alla som är intresserade, bland annat om hur vi arbetar med välfärdsteknik via en testmiljö och om den app vi håller på att utveckla, tillsammans med de som ska använda den.

Bredden på de teknikföretag som kommer är stor och det är inte enbart hjälpmedel som kan testas.

- Vi ville inte bara bjuda in företag som enbart gör pedagogiska hjälpmedel utan har satsat på en bredd. De coola teknikföretagen som gör spel och andra ”nöjesprodukter” har massor att ge även till de som vanligtvis inte är deras målgrupp. Det går att använda teknik på så många olika sätt och vi måste in i matchen nu och vidareutveckla oss digitalt.

Fakta

Den 30 september till 4 oktober bjuder Individ- och familjeomsorg, område Boende, daglig verksamhet och personligt stöd i Östra Göteborg in till en veckas praktisk inspiration med teknik. Dagarna riktar sig framför allt till personer med funktionsvarationer, de som tekniken är till för, men alla som är intresserade är välkomna.

Tisdag till torsdag kommer brukare och blivande användare av tekniken att erbjudas provtillfällen.

Måndagens uppstart samt fredagens avslutning vänder sig till både personer med funktionsvarationer och medarbetare, särskilt personer i ledande ställning. Då visas konkreta exempel på välfärdsteknik och det finns möjlighet att möta användare vars liv har förbättrats genom tekniken. Då diskuteras även frågor om sekretess och GDPR och verksamhetens planer för att arbeta vidare för att främja tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande. 

Tid

Måndag kl 14-16.30
Tisdag kl 13-19
Onsdag kl 13-19
Torsdag kl 13-19
Fredag kl 14-16.30

Plats: Gamlestadens Medborgarhus, Brahegatan 11 A

Hela programmet finns på www.goteborg.se/ostragoteborg

Är du intresserad av att delta under inspirationsdagarna?

Här kan du anmäla dig. Observera att det är en länk för respektive veckodag.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag


Kontakt

André Andersson

Tel 0728-565 279
E-post: andre.andersson@ostra.goteborg.se