Skip to main content

​Ett vårtecken: Farligt avfall-bilen börjar köra

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 08:01 CET

Farligt avfall-bilen startar måndag 30 mars.

Nu är det dags att fram trasiga mobiler, små elapparater, lampor, batterier, gammal färg, kemikalier och annat farligt avfall du har hemma. Den 30 mars startar Farligt avfall-bilen sin vårtur. Tid och plats hittar du på goteborg.se/farligtavfallbilen

-Att farligt avfall inte hamnar i de vanliga soporna är jätteviktigt då avfallet innehåller skadliga ämnen som måste tas omhand på rätt sätt. Dessutom innehåller elektronik metaller som vi måste återvinna,säger Åsa Tärnström på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Farligt avfall-bilen startade 2006 för att göra enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen. Den stannar på 178 platser runtom i Göteborg.

-Vi har många äldre besökare, men detta är utomhus och man lämnar sitt avfall en och en. Vi har därför valt att köra Farligt avfall-bilen som vanligt även under Corona-pandemin, förklarar Åsa Tärnström.

Förra året lämnade cirka 3 800 besökare farligt avfall till bilarna. Drygt hälften av avfallet var elektronik. Resten var färg, kemikalier, nagellack och andra hushållsprodukter som innehåller skadliga ämnen.

-Nationellt sett när det gäller elavfall går mängden i kilo ner, men antalet produkter ökar. Idag omger vi omger oss med fler produkter, oftast uppladdningsbara, med el i. Det kan vara leksaker, elektriska filtar, blinkade vykort med mera. Dessa ska också lämnas in som farligt avfall, säger Åsa Tärnström och påminner om att man även kan skänka för återanvändning. Björkåfrihet (f.d Emmaus) lastbil följer som vanligt med Farligt avfall-bilen.

Farligt avfall-bilarna börjar köra den 3 april. Schemat och kartfunktion finner du här: www.goteborg.se/farligtavfallbilen

Läs mer om insamling av elektronik i El-Kretsens Hållbarhetsrapport 2019.

Kontakt: Åsa Tärnström, tel: 368 27 07 asa.tarnstrom@kretsloppochvatten.goteborg.se

Kommunikatör Ulrika Naezer tel: 368 27 80 ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se