Skip to main content

Farligt avfall-bilarna startar vårturen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 08:30 CEST

Farligt avfall-bilen har startat sin vårtur. Foto Christer Ehrling

Nu kan du samla ihop småelektronik, lampor, färg, kemikalier och annat farligt avfall hemma. Och glöm inte de blinkade vykorten, skorna och annat som innehåller elektronik.

Från och med denna vecka kan du lämna ditt farliga avfall till Farligt avfall-bilarna. Tid och plats hittar du på goteborg.se/farligtavfallbilen.

Farligt avfall-bilarna kom till 2005 för att underlätta för göteborgare utan bil eller möjlighet att lämna farligt avfall vid fastigheten.

-Att farligt avfall inte hamnar i de vanliga soporna är jätteviktigt då det innehåller skadliga ämnen som måste tas omhand på rätt sätt. Farligt avfall-bilarna gör det enklare för invånare som inte kan köra till återvinningscentralen, säger Åsa Tärnström, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Förra året lämnade cirka 6 200 personer in färg, kemikalier, lampor, batterier, småelektronik och annat farligt avfall till bilarna som kör runt i stan vår och höst. Mer än hälften av avfallet som kommer in är elavfall. Resten är färg, kemikalier, nagellack och andra hushållsprodukter som innehåller skadliga ämnen.

-Nationella siffror visar att vikten på insamlat elavfall går ner, men att antalet produkter ökar. Idag finns det elektronik i många fler produkter, som till exempel leksaker, kläder och andra prylar. Dessa ska också lämnas in som farligt avfall de när de slängas, säger Åsa Tärnström.

Under 2018 lämnade göteborgarna in 37 ton farligt avfall – 20 ton elavfall och 17 ton annat farligt avfall – till Farligt avfall-bilarna.

Farligt avfall-bilarna började köra den 1 april. Schemat och kartfunktion finner du här: www.goteborg.se/farligtavfallbilen

Kontakt: Åsa Tärnström, tel: 368 27 07 asa.tarnstrom@kretsloppochvatten.goteborg.se

Kommunikatör Ulrika Naezer tel: 368 27 80 ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se