Skip to main content

Fler fritidshem för mellanstadieelever i Göteborgs Stads skolor

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 09:36 CEST

Fotograf: Frida Winter

Den 24 september tog grundskolenämnden ett beslut om fritidsverksamheten för Göteborgs Stads skolor. Beslutet innebär att de skolor som idag har öppen fritidsverksamhet istället ska organisera för fritidshem.

Bakgrund

Organiseringen av fritidsverksamhet har sett olika ut i Göteborgs Stad. Det har lett till att det idag finns vissa skolor som har fritidshem, medan andra skolor istället har öppen fritidsverksamhet. För att få en ökad likvärdighet mellan skolorna har grundskolenämnden bestämt att alla skolor ska kunna erbjuda sina elever en plats i fritidshem.

Berörda områden

De skolor som behöver organisera för fritidshem ligger i Angered, Västra Göteborg, Göteborgs södra skärgård, Askim, Frölunda och Högsbo.

- Utgångspunkterna för skolorna ser olika ut i nuläget. I samband med omorganiseringen kommer därför likvärdigheten mellan skolorna att öka och fler elever kommer att få tillgång till fritidshem, säger Helena Sjöberg, avdelningschef för avdelningen för stöd till verksamhetsstyrning och utveckling, Göteborgs grundskoleförvaltning.

Skillnader mellan öppen fritidsverksamhet och fritidshem

Öppen fritidsverksamhet Fritidshem
  • Pedagogisk verksamhet
  • Lägre kompetenskrav för personal
  • Öppet för alla elever
  • Ingen närvaroregistrering
  • Köper eget mellanmål
  • Undervisning
  • Legitimerade lärare i fritidshem (de som håller i undervisning)
  • Öppet för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar
  • Närvaroregistrering
  • Gratis mellanmål

Om du har frågor kan du kontakta

Helena Sjöberg
Avdelningschef, stöd till verksamhetsstyrning och utveckling
Telefon: 031-367 33 51
E-post: helena.sjoberg@grundskola.goteborg.se