Skip to main content

Fler känner att de kan påverka politiken

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 10:56 CEST

Allt fler göteborgare upplever att de kan påverka politiska beslut.

Under 2018 såg fler göteborgare ljust på sina möjligheter att påverka de politiska besluten än året innan. Tilliten till andra människor har också ökat något. I övrigt går det att se såväl positiva som negativa trender jämfört med 2017.

SOM-institutets rapport ”Demokrati och delaktighet i Göteborg” ger en bild av vad göteborgarna tycker om demokratin, sina egna möjligheter att påverka och om trygghet och tillit i bostadsområdet. Det är tredje året i rad som förvaltningen för konsument- och medborgarservice beställer rapporten.

Fler upplever att man kan påverka politiska beslut

I årets undersökning syns en ökning i hur göteborgarna ser på sina möjligheter att påverka politiska beslut i Göteborgs Stad. 19% anser att möjligheterna är ganska eller mycket goda. Det är en ökning från 2017, då siffran var 15%.

– När det hålls val i landet brukar det skapa intresse och engagemang. Vi ser ofta en valårseffekt i undersökningar av den här typen. I Göteborg-SOM 2018 syns nästan ingen sådan effekt utom möjligen den här ökningen. Kanske beror ökningen på något annat än valet i sig, säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Många olika demokratiinsatser

– De senaste åren har staden arbetat med demokratiinsatser av olika slag. Göteborgsförslaget kom 2017 och är ett gott exempel på hur invånare kan påverka politiska beslut. Vi har också arbetat med demokratiambassadörer, utskick till förstagångsväljare, studiecirklar om demokrati för personer med intellektuella funktionsvariationer och annat.

Nöjdheten med påverkansmöjligheten är störst i Östra Göteborg, 25%, och Angered, 24%. Lägst är den i Norra Hisingen, 11%.

– Det är positivt att allt fler göteborgare upplever sina möjligheter att påverka politiska beslut som ganska eller mycket goda och vi ser en ökning sedan 2016. Samtidigt ska det sägas att det är stor skillnad mellan olika stadsdelar.

Störst ökning i Angered

Undersökningen ställer också frågor om hur nöjda göteborgarna är med hur demokratin fungerar. Nöjdheten med demokratin i Göteborgs Stad är högst i Angered, där 66% är mycket eller ganska nöjda. Lägst är siffran i Västra Hisingen med 48%.

– När det gäller att vara nöjd med demokratin i den egna stadsdelen, toppar Centrum och Örgryte-Härlanda. Ökningen följer ålder, mest nöjd är man i yngre åldrar. Allra störst är ökningen i Angered, som går från 52 till 63 procent ganska eller mycket nöjda jämfört med året innan.

Vi litar mer på varandra

Tilliten till människor i allmänhet ökar något – både i resursstarka och resurssvaga områden. Även tilliten till människor i det egna området ökar och där är ökningen störst i resurssvaga områden. Tilliten är högst i Södra skärgården och lägst i Biskopsgården.

2018 mättes även tryggheten i det egna bostadsområdet, för första gången.

– Sifforna visar att fyra av fem göteborgare känner sig trygga i sitt område. Kvinnor känner större otrygghet i sitt bostadsområde än vad män gör och undviker också i större utsträckning än män att röra sig ute på kvällarna, av rädsla för att drabbas av brott.

Resultatet av SOM-undersökningen kommer att presenteras på en demokratikonferens som Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice, arrangerar för tjänstepersoner och politiker i oktober 2019.

Kontakt:
Stefan Lydén, demokratiutvecklare på förvaltningen för konsument- och medborgarservice:
031-365 09 38
stefan.lyden@kom.goteborg.se