Skip to main content

Försiktighetsåtgärder hos byggena runt Götaälvbron för att inte äventyra broklaffens funktion

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2017 10:15 CEST

Under förra veckan visade mätningar att pålningarna på fastlandssidan har haft större påverkan på Götaälvbron än tidigare. När pålar slås ner i leran förskjuts den och då påverkar det brons stöd som rör sig lite. Det handlar endast om ett par centimeter och brons bärighet är inte förändrad. Det betyder att det som tidigare är säkert att gå, cykla och åka över eller under bron. Däremot finns en risk för att broklaffen kan bli svår att öppna och stänga när fartyg ska passera.

Tillsammans med Trafikkontoret Göteborgs stad arbetar därför projekten i området för att gemensamt anpassa sina grundläggningstekniker och åtgärder så att de fortsatta byggnationerna inte påverkar Götaälvbron ytterligare. Just nu avvaktar byggprojekten nära Götaälvbron med grundläggningsarbeten som påverkar bron.


Bakgrund:

Götaälvbron är en klaffbro som började byggas 1936 och stod klar 1939.1958 breddades bron och fick gångbanor på båda sidorna. Bron är byggd av så kallat Thomas-stål, som framställs av fosfathaltigt järn, och är en av de första helsvetsade broarna i Sverige.

Götaälvbron är i dåligt skick och arbetet med att bygga en ny bro – Hisingsbron - strax intill är i full gång. Dessutom pågår det i området runt bron en intensiv stadsutveckling. För att ha god kontroll över Götaälvbrons status och varsla om händelser i omgivningen påverkar bron, så sker sedan flera år kontinuerlig övervakning och mätning.

Byggprojekt i nära anslutning till Götaälvbron är Vasakronans husbyggnation i kvarteret Platinan, Hisingsbron (Trafikkontoret) samt överdäckningen av E45 (Trafikverket).

För ytterligare frågor och svar om Götaälvbron, se nedan under rubriken Resurslänkar.


Kontakt:

Eva Rhodin, kommunikationschef trafikkontoret Göteborgs Stad, 0705-16 65 62, eva.rhodin@trafikkontoret.goteborg.se