Skip to main content

Första bygglovet beviljat i satsningen BoStad2021

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 09:30 CEST

Karta över bostadssatsningarna inom BoStad2021, 7 000 extra bostäder klara till år 2021.

Igår torsdag beviljade stadsbyggnadskontoret det första bygglovet inom BoStad2021, en satsning på 7000 extra bostäder till år 2021.

Det är det kommunala bostadsbolaget Poseidon som ska bygga 125 lägenheter på Adventsvägen i Kortedala.

I en snabb och smidig plan-och bygglovsprocess har nu det första bygglovet beviljats. Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret är mycket nöjd över denna första milstolpe i projektet.

- Det är en viktig satsning för att snabbt få fler bostäder på plats i Göteborg. Av de totalt 31 områden med bostäder som ingår i satsningen är vår prognos att få in bygglovsansökningar för ca 10 -12 områden under hösten och att vi ska kunna hantera dessa under året. Det innebär uppskattningsvis bygglov för hela 2 000 – 2 500 bostäder under 2017, utöver de vi normalt planerar för.

BoStad2021 är ett projekt där Göteborgs Stad samarbetar nära med näringslivet och provar ett helt nytt arbetssätt. Det innebär till exempel att arbeta med flera moment parallellt för att snabba upp processen. En forskningsgrupp följer arbetet för att samla lärdomar från projektet för framtiden.

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. BoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer. Bostäderna ska vara klara år 2021 då Göteborg firar 400 år. Under hösten 2017 beräknas det första spadtaget kunna tas för att bygga de första bostäderna.

För mer information:

Vänligen kontakta stadsbyggnadskontoret:

Lars Fredén, chef bygglovavdelningen, tel: 031 368 15 20 e-post: lars.freden@sbk.goteborg.se

Christina Terfors, pressansvarig, tel: 031 368 17 16 e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se

Eller gå in på www.bostad2021.se

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar också för bygglov, kartor och flygbilder, mätning samt ett stort arkiv med bygg­lov­­ritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Hos oss finns också Lantmäterimyndigheten i Göteborg.