Skip to main content

Första växthuset i miljonsatsning snart färdigt

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 15:09 CEST

Ett 30 kvadratmeter stort växthus står snart färdigt för Axets dagliga sysselsättningsverksamhet att odla i. Foto: Freja Elmsjö, lokalförvaltningen

Nästa midsommar kanske personal och besökare på Axets dagliga sysselsättningsverksamhet i Högsbo äter egenodlade jordgubbar. Det tack vare det första växthuset som är en del i Göteborgs Stads miljonsatsning Plan för fler växthus.

Det 30 kvadratmeterstora växthuset som byggs på Axets dagliga sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, är det första i satsningen Plan för fler växthus. Freja Elmsjö som är miljöutredare på lokalförvaltningen tog under senhösten emot anmälningar från verksamheter i Göteborgs Stad som ville ha växthus.

- Vi fick på kort tid 65 anmälningar från olika verksamheter som boende med särskild service, daglig verksamhet, äldreboenden och förskolor. Projektet har en budget på en miljon för ytterligare sju till tolv växthus, beroende på storlek, utformning och komplexitet. Tolv sökande väntar på att få besked. säger Freja Elmsjö.

Läkande odling

Axets dagliga sysselsättningsverksamhet har ett 15-tal deltagare. För dem betyder växthuset mycket, säger en av de tre arbetsterapeuterna, Ann Tapper-Svensson:

- Den bidrar till meningsfulla aktiviteter, det är läkande att se hur det växer och gror. Vi kan använda växthuset som en rekreationsplats med stolar och bord för att kunna sitta och ta en fika i grönskan under en stor del av året. Det är så fint, man blir glad när man ser det!

Tidigare jordgubbar

Axet odlar redan en hel del: tomater, chili, squash, bönor, majs, dill och persilja, rabarber och jordgubbar.

- Nu när vi får växthuset kan vi utöka och odla även gurka, paprika, vindruvor och även andra exotiska frukter som persika, nektariner. Och jordgubbarna som inte mognat ännu, kan vi äta redan till midsommar, tror Ann Tapper-Svensson.

- Vi använder det som vi odlar i matlagningen under säsong, och serverar lunch varje dag till självkostnadspris. Det bidrar till att våra deltagare äter ekologiskt och närproducerade råvaror som bidrar till bättre livskvalitet.

Fler väntar på besked

Växthusen ska finnas i olika delar av Göteborg och två av tomterna som kan få växthus har möjlighet att dela ett större verksamheter mellan två olika verksamhetstyper.

- Att odla i växthus för med sig många positiva effekter. Det skapar mötesplatser, ger trygghet, kan använda pedagogiskt, bidrar till ökad biologisk mångfald och sysselsättning, lovordar Freja Elmsjö satsningen.

I växthusplanen ingår att verksamheterna ska testa och utvärdera olika växthus utifrån funktion, standard och kostnad.

Fakta om växthusplanen

  • Växthusplanen drivs av lokalnämnden och fastighetsnämnden i samverkan. Målet är att öka kunskapen om och intresset för odling hos göteborgarna genom att möjliggöra odling bland stadens verksamheter.
  • Växthusen kan finnas i olika storlekar, från mindre för förskolor till större för flera verksamheter att dela på. De kan också ha flera funktioner, till exempel som matproducent, för rehabilitering, arbetsträning och för utbildning.
  • Verksamheten åtar sig att utrusta växthusen med växtmaterial, lös möblering och odlingsredskap, att sköta bevattning så långt som möjligt med dagvatten samt städa och sköta växthuset.
  • Lokalförvaltningen bekostar inköp och att bygga växthuset samt dragning av eventuella el- och vattenledningar.

Kontakta gärna

Freja Elmsjö, miljösamordnare lokalförvaltningen

031-365 01 54

Ann Tapper-Svensson, arbetsterapeut Axet

031-366 06 48