Skip to main content

Förvaltare anmäls för förskingring

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2019 08:59 CEST

Göteborgs Stad har polisanmält en kommunalt anställd förvaltare för förskingring. Förvaltaren misstänks ha använt minst 14 000 kronor av sina huvudmäns medel för egen räkning.

Personen misstänks ha använt huvudmännens (de som förvaltarna företräder) pengar till bland annat egna matinköp och restaurangbesök, men även för att ha fört över pengar till andra huvudmän. Omfattningen av det misstänkta bedrägeriet, hur många personer som är berörda och hur länge det har pågått är ännu inte klarlagt, men Förvaltarenheten på Social resursförvaltning har konstaterat att 14 000 kronor hanterats felaktigt under juli månad 2019.

Den brottsmisstänkte var god man eller förvaltare åt 26 personer. Alla har fått en ny tillfällig förvaltare och Förvaltarenheten har varit i kontakt med samtliga.

Den brottsmisstänkte förvaltaren har avskedats.

- Vi ser mycket allvarligt på att det här har kunnat ske, trots de kontroller som görs av oss och Överförmyndarverksamheten. Vi samarbetar nu med Polisen för att få en klarare bild av hur bedrägeriet gått till och vilka åtgärder vi nu behöver vidta samt ser över våra rutiner, säger Cecilia Netzén, enhetschef på Förvaltarenheten.

Kontaktpersoner för media

Cecilia Netzén, enhetschef, Förvaltarenheten, Social resursförvaltning

031-367 97 47

cecilia.netzen@socialresurs.goteborg.se

Gunnar Johnsson, verksamhetschef, Överförmyndarverksamheten, konsument- och medborgarservice

031-368 09 18

gunnar.johnsson@kom.goteborg.se

Fakta: förvaltare och god man

Förvaltarenhetens handläggare arbetar som förvaltare och gode män åt människor som av olika skäl, till exempel psykisk sjukdom, är oförmögna att sköta olika typer av ekonomiska och samhälleliga kontakter. Som god man eller förvaltare har handläggare rätt att agera i huvudmannens ställe vid kontakt med till exempel banken. Förvaltarenheten finns på Social resursförvaltning.

Överförmyndarverksamheten på konsument- och medborgarservice är tillsynsmyndighet och kontrollerar alla gode män och förvaltare.

Om god man, förvaltare, förmyndare

Vilka kontroller görs?

Överförmyndarverksamheten, som är tillsynsmyndighet kontrollerar alla gode män och förvaltare så de inte har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret. Överförmyndarverksamheten gör kontroller vid anställningstillfället och därefter årliga kontroller.

Förvaltarenheten gör en internkontroll av samtliga huvudmäns transaktionskonton varje månad – förvaltaradministratören går igenom kontoutdragen och stämmer av med befintliga allegat/kvittenser. Därutöver är det Överförmyndarverksamheten som granskar årsräkning och årsberättelse en gång per år.