Skip to main content

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning satsar 25 miljoner kronor på integrationsfrämjande åtgärder

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 09:50 CEST

Samtliga satsningar har på olika sätt fokus på att öka förutsättningar till jobb för fler göteborgare och öka möjligheter för fler att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förvaltningen vill bidra till en kortare väg till egenförsörjning, vara en aktiv part i etableringsprocessen och ta de initiativ som krävs för att främja sysselsättningssituationen.

Intresset för sommarjobb bland gymnasieungdomar är under 2019 större än någonsin och antalet platser kommer att öka med 25 procent inför kommande sommar. Totalt kommer cirka 1900 platser att kunna erbjudas göteborgsungdomarna. Satsningen på skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser kommer att fortsätta och breddas och liksom tidigare kommer fokus att ligga på insatser för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ser också att intresset för utbildningar med språkstöd är större än någonsin och därför kommer det ske en ytterligare satsning och förstärkning på denna typ av utbildningar för att fler göteborgare ska få möjlighet att utbilda sig.

Sedan årsskiftet råder anvisningsstopp på extratjänster på grund av Arbetsförmedlingens ekonomiska läge. För att fördröja ett eventuellt inträde i försörjningsstöd för ett antal individer som idag har en extratjänst kommer förvaltningen att förlänga stödet.

De senaste åren har det blivit tydligt att behovet av insatser för att nå unga män som befinner sig i utanförskap blivit allt viktigare och har också gett goda resultat. Satsningen på unga män kräver ett långsiktigt arbete och förvaltningen kommer att satsa ytterligare medel för att nå dessa personer som ofta inte finns registrerade vare sig hos Arbetsförmedlingen eller hos socialtjänsten.

För mer information kontakta

Andreas Lökholm, Förvaltningsdirektör, Telefon: 031-3686039 | Mobil: 072-5396496

E-post: andreas.lokholm@arbvux.goteborg.se

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna samt att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Visionen är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna samt att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Förvaltningens uppdrag är organiserat i Vuxenutbildnings-, Arbetsmarknads- och Utvecklingsavdelningen som tillsammans med stödavdelningarna Stab, HR, Ekonomi, Kommunikation och IT utgör ca 250 medarbetare.