Skip to main content

Förvaltningschefen på Intraservice lämnar sin tjänst

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 19:02 CET

Nämnden för Intraservice har idag fattat beslut om att avsluta förvaltningschefen Nisse Waldefeldts anställning. Den senaste tidens händelser har visat på väsentliga brister i verksamheten och nämnden har inte fortsatt förtroende för förvaltningschefen.

Nisse Waldefeldt lämnar sin anställning med omedelbar verkan och har enligt sitt avtal sex månaders uppsägningstid och därefter avgångsvederlag under 18 månader som samordnas mot annan inkomst.

Nämnden har vid dagens sammanträde också beslutat att Håkan Sundkvist fortsätter som tf förvaltningschef. Rekryteringsprocessen för ny ordinarie förvaltningschef startar omgående.

För frågor och mer information
Tord Karlsson (S), ordförande för Nämnden för Intraservice. Mobil: 070 – 299 22 01