Skip to main content

Framtidsfrågor med bredd under årets Almedalsmedverkan

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 06:00 CEST

Västsvenska Arenan vid kruttornet, Almedalen. Bild: Västsvenska Arenan

Höga byggpriser, Västsvensk elektrifiering och Göteborg som en del av en megaregion. Det är några av årets Almedalsseminarier, som behandlar strategiska framtidsfrågor och för upp dem till en nationell nivå.

På söndag inleds Almedalsveckan och för åttonde gången medverkar Göteborgs Stad som en del av den Västsvenska Arenan. Stadens åtta programpunkter utgörs av av seminarier och paneldebatter med utgångspunkt i främst miljö, klimat och energi liksom infrastruktur och transport.

Två av Göteborgs Stads seminarier genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen. Genom samarbetet inom Västsvenska Arenan kan Göteborgs Stad gemensamt med de övriga parterna lyfta frågor som är strategiskt viktiga för Västsverige till en nationell nivå.

Livesändning: Göteborgs Stads aktiviteter kommer att livesändas på stadens hemsida, goteborg.se/almedalen och via Västsvenska Arenans Facebooksida.

Det var kommunstyrelsen som i januari i år beslutade att Göteborgs Stad ska delta i Västsvenska Arenan. Med detta pressmeddelande följer den samlade handling samt yrkanden som behandlades av kommunstyrelsen i januari. Även en sammanställning av Göteborgs Stads deltagare i Almedalen 2019 samt kostnader förknippade med deltagandet per den 24 juni bifogas.

FAKTA | Västsvenska Arenan

• Består av Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren
• Är en av de största aktörerna på plats i Almedalen med ett 60-tal programpunkter varav Göteborgs Stad arrangerar åtta seminarier. Åtta förvaltningar och bolag är med och bidrar till innehållet.
• Göteborgs Stad representeras av både politiker och tjänstemän i de egna seminarierna på den Västsvenska Arenan. Politiker och tjänstemän deltar också på andra arenor i Almedalen i flera seminarier som andra aktörer arrangerar.

FAKTA | Göteborgs Stads program 2019

Måndag 1 juli

  • Hur når vi 1,5-gradersmålet och bygger en fossilfri stad tillsammans? kl 10.30-11.15
  • Fordonsindustrins kompetensomställning – företagens ansvar eller Sveriges? Kl 13.00-13.45
  • Nu accelererar vi utvecklingen för ett elektrifierat transportsystem! Hur gör vi det i världsklass? Kl 14.15 – 15.45

Tisdag 2 juli

  • Gårdsten – Från särskilt utsatt till särskilt uppskattat. Hur kan fler områden ta efter? Tisdag 2 juli, Kl 10.30-11.15
  • Hållbar stadsutveckling – en lönsam affär för både marknad och samhälle. Kl 14.15-15.00
  • Sverige har bland de högsta byggpriserna i Europa – varför? Kl 15.30-16.15

Onsdag 3

  • Hur skapar vi en megaregion som ökar vår innovations- och attraktionskraft på en global arena? Onsdag 3 juli, Kl 09.15-10.00
  • När minoritet blir majoritet - åldersvänliga städer. Kl 11.45-12.15

Läs hela Västsvenska Arenans program: www.vastsvenskaarenan.se


För mer information, kontakta:

Henrik Dahlberg, projektledare för Göteborgs Stads deltagande i Västsvenska Arenan, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Tel: 072-536 10 99
E-post: henrik.dahlberg@stadshuset.goteborg.se