Skip to main content

Göteborg kan få nytt hotell i Gamlestaden

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2018 10:00 CET

Gamlestaden kommer att genomgår stora förändringar närmaste åren. I centrum finns byggrätt för ett hotell. Illustration: White/Göteborgs stad.


Ett nytt hotell på 10 våningar. Det kan bli verklighet i Gamlestaden, som nu genomgår en stor förvandling. Försäljningen av byggrätten för hotellet, som riktar sig till intresserade byggaktörer, har nu lagts ut på Göteborgs stads hemsida.

Gamlestaden, en historisk stadsdel i Göteborg, ska under kommande åren ta stora steg. Befolkningen kommer att fördubblas och Gamlestaden ska bli en av fem strategiska knutpunkter i staden. Det nya hotellet kommer att bli granne medresecentrum och kontor som nu byggs vid Gamlestads torg och kommer att stå klart 2018.

Stefan Gadd är presschef på Göteborg & Co, som har till uppgift att ha koll på besöksnäringen och dess utveckling.

-Det finns ett stort behov av hotellrum i Göteborg. Under tiden januari till oktober hade vi en genomsnittlig beläggning på nästan 70 procent, vilket är bättre än både Stockholm och Malmö. Det betyder att det i praktiken är fullbelagt till stora delar, eftersom beläggningen varierar över veckans dagar, säger Stefan Gadd.

Hans bedömning av situationen för hotellnäringen delas av Business Region Göteborg.

-Gamlestaden är ett mycket intressant och strategiskt läge för etableringar. Området har stor potential med närheten till city och goda kommunikationer. Vi bedömer att marknaden för nya hotelletableringar är god, säger Andreas Göthberg vid Business Region Göteborgs etableringsavdelning.

Det kommer att byggas mycket nytt i Gamlestaden men lika viktigt i framtidsplanerna är det att ta tillvara det som redan finns. SKF:s tidigare verkstäder kommer exempelvis att omvandlas till ”Nya Kulan”, där bland annat ett handelscentrum ingår.

Läs mer om utvecklingen av Gamlestaden på Göteborgs sajt för stadsutveckling.

För mer information:

Maria Brandt, projektledare, exploateringsavdelningen, fastighetskontoret.

Tel. 031-368 10 67, maria.brandt@fastighet.goteborg.se