Skip to main content

Göteborgs Stad ställer in visningen av Burka songs 2.0

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 10:00 CET

Göteborgs Stad ställer in den planerade visningen av Burka songs 2.0. Visningen med efterföljande samtal skulle ha ägt rum på kulturhuset Blå stället den 14 mars.

Det är stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter som har fattat beslutet efter samtal med Blå stället. Klas Forsberg är chef på MR-avdelningen:

- Den planerade filmvisningen på Blå Stället har fått kritik och många har hört av sig med synpunkter. Det finns relevans i den kritiken utifrån inriktningen på arrangemanget och sammansättningen av samtalsledare.

Inte nöjda med planeringen
- Vi har tagit till oss synpunkterna. Frågorna blir inte belysta på ett allsidigt sätt med den planering som är gjord. Nu ser vi över om och i så fall hur vi ska genomföra evenemanget senare.

Den planerade filmvisningen med efterföljande samtal är en del av en rad evenemang och kompetenshöjande insatser som genomförs som en del av uppladdningen inför EuroPride i augusti. Det är stadsledningskontoret i samverkan med verksamheter i Göteborgs Stad och det civila samhället som ansvarar för insatserna.

För mer information:
Kontakta Klas Forsberg, tel 031-368 06 18