Skip to main content

Göteborgs Stads Leasing sänker kostnader med 14 miljoner

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 11:00 CEST

Förvaltningar och bolag som leasar fordon får en avgiftsfri månad. Detta tack vare att Göteborgs Stads Leasing AB ökat bolagets resultat med 14 miljoner kronor.

Göteborgs Stads Leasing är ett helägt kommunalt bolag med ansvar för att tillhandahålla fordon, maskiner och varutransporter åt Göteborgs Stad. Tack vare en gynnsam andrahandsmarknad och lägre kostnader i bolaget, så har bolagets resultat ökat. Ökningen är i en sådan utsträckning att styrelsen har beslutat att ge de verksamheter som leasar fordon genom operationell leasing en avgiftsfri månad.

- Genom goda relationer med leverantörer och en bra andrahandsmarknad har bolaget fått extra bra betalt för de fordon som vi säljer, säger Johan Sävhage, vd.

- Vi har också förändrat organisationen och skapat effektivare flöden. Syftet är att skapa en ännu effektivare serviceorganisation, så att Göteborgs Stads verksamheter kan fokusera på kärnverksamheten.

Medarbetare och styrelse har viktig roll i resultatförbättringen
Enligt Johan Sävhage har medarbetare och styrelse en viktig roll i resultatförbättringen - både bolagets personal- och rörelsekostnader har gått ner. Sammantaget gör detta att bolaget nu har beslutat om att ge stadens verksamheter en avgiftsfri månad för fordon som leasas genom operationell leasing.

Under de kommande åren kommer Göteborgs Stads fordonsflotta att bli allt mer klimatvänlig. Göteborgs Stads Leasing AB ska enligt ett uppdrag bidra till att stadens fordonsflotta är helt fossilfri år 2023

För mer information kontakta
Vd Johan Sävhage, tel: 031-368 46 20, mobil: 070-741 18 97


Göteborgs Stads Leasing AB svarar för stadens behov av miljösmarta fordon, maskiner och varutransporter. Detta sker genom operationell eller finansiell leasing. Bolaget står också för finansieringen av all lös egendom i Göteborgs Stad såsom datorer, möbler och spårvagnar. Bolaget har ca 80 anställda och omsätter ca 750 mkr.