This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

13 mars startar fastighetsmässan MIPIM i Cannes och bland annat Göteborgs Stad deltar. Bild: Göteborgs Stad

Pressmeddelande -

Göteborgsregionen kraftsamlar på fastighetsmässan MIPIM

Den 13 mars startar fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Liksom tidigare deltar Göteborgs Stad i mässan som en del av Göteborgsregionen tillsammans med privata företag samt representanter från Härryda, Mölndal och Partille kommuner.

Syftet är att marknadsföra Göteborgsregionen internationellt och locka till sig investeringar, etableringar och kompetens. Målgruppen är investerare och aktörer inom fastighetsbranschens olika områden.

Gemensam monter med Gothenburg som avsändare
Business Region Göteborg ansvarar för projektledningen av Göteborgsregionens deltagande, som omfattar en gemensam monter där Göteborgsregionen ställer ut tillsammans med partners, fastighetsägare och arkitekter under ett och samma begrepp – Gothenburg. På kampanjsajten www.gothenburgatmipim.com visas flera av de stora utvecklingsprojekten i Göteborgsregionen upp. Från Göteborgs Stad deltar kommunstyrelsen, tre kommunala bolag och två förvaltningar – Business Region Göteborg AB, Förvaltnings AB Framtiden och Älvstranden Utveckling AB, samt fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Privata företag står för merparten av kostnaderna
Kostnaden för Göteborgsregionens deltagande i MIPIM finansieras till 89 procent av de privata företagen. På Business Region Göteborgs hemsida finns en mer utförlig redovisning av de vanligaste frågorna och svaren kring MIPIM, samt en deltagarförteckning över tjänstemän och politiker som deltar.

För frågor om Göteborgsregionens deltagande på MIPIM, kontakta:
Andreas Göthberg, Gruppchef FDI (Foreign Direct Investments), Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 32, e-post: andreas.gothberg@businessregion.se

Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg
Tel: 031-367 61 20, e-post: patrik.andersson@businessregion.se

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Presskontakt