Skip to main content

Hur mår folkbildningen i dagens moderna Sverige?

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 07:00 CEST

Hur mår folkbildningen i dagens Sverige? Vet nya generationer ens vad en studiecirkel är? Generationsmöten i Centrum tar tempen på folkbildningsrörelsen genom panelsamtal där det etablerade ABF möter ett nytänkande NBV.

Folkbildning handlar om att du kan lära dig det du vill, på dina egna villkor. Fokus ligger inte på betyg utan på nyfikenhet och att mötas kring ett gemensamt intresse. 

Generationsmöten i Centrum, en verksamhet inom stadsdelen Centrum, tror mycket på det lustfyllda och kravlösa lärandet och ser studiecirkelformatet som en möjlig väg framåt för hemmasittare, för de som inte passar in i skolans fyrkanter eller andra resurssvaga grupper i behov av nya möjligheter. 

Frågan är om studiecirkeln av idag vill och kan motsvara de förväntningarna. 

Onsdagen den 17 april bjuder Generationsmöten i Centrum in till eventet Lära, Skapa, Delta. Där ska det bland annat hållas ett panelsamtal med ABF, NBV och Världskulturmuseet, för att diskutera vilken betydelse som folkbildningen har idag och vilka utmaningar den står inför i ett modernt samhällsklimat.

Välkommen att delta!

Om du har frågor kontakta

Janan Zapata Gutierrez, verksamhetsutvecklare på Generationsmöten i stadsdelsförvaltningen Centrum

Telefon 072-856 61 16

E-post: janan.zapata.gutierrez@centrum.goteborg.se

Kort om eventet Lära, Skapa, Delta

Var: Världskulturmuseet i Göteborg

När: kl. 17-20, 17 april 2019

 • Panelsamtal med studieförbunden NBV och ABF, Världskulturmuseet och Generationsmöten i Centrum.
 • Besökarna kan välja mellan ett antal prova-på- workshops (hantverk, animation, rap och poesi) samt en guidad visning av utställningen Human Nature
 • Samtal och nätverkande
 • Musikframträdande av allåldersgruppen Baby Baby Bullshit

Fakta om Sveriges studieförbund:

I Sverige finns tio statsbidragsberättigade studieförbund som över hela landet arrangerar:

 • ca 266 600 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 624 111 unika personer
 • ca 375 200 kulturprogram med nära 20 miljoner besökare/deltagare
 • ca 64 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med 804 100 deltagare, varav 434 154 unika personer.


Fakta om Generationsmöten i Centrum:

 • har som målsättning att stärka sammanhållningen och minska fördomarna mellan människor genom att motarbeta ålderssegregationen i samhället.
 • har sedan 2012 skapat förutsättningar för möten mellan människor i alla åldrar
 • arbetar utifrån ett allåldersperspektiv där människor i olika stadier i livet ses som kunskaps- och erfarenhetsbärare


Fakta om NBV

 • Förkortningen NBV står för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
 • NBV är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund
 • Förbundets verksamhet möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt stöd från stat, kommun och landsting
 • NBV finns över hela landet och fokusområdena är: nykterhet och livsstil, delaktighet och inflytande samt utveckling av föreningsliv, nätverk och grupper


Fakta om ABF

 • Förkortningen ABF står för Arbetarnas Bildningsförbund
 • ABF bildades för över 100 år sedan och är idag Sveriges ledande studieförbund
 • ABF erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner
 • ABF är partipolitiskt obundet men dess värderingar sammanfaller med arbetarrörelsens