Skip to main content

Hur ska den nya staden se ut?

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 08:56 CEST

Slakthusområdet, Gamlestaden, foto Alexandra Möllerström, Göteborgs Stad

Under en serie lunchkvartar på biblioteksfilialen 300 kvm vid Brunnsparken kommer projektledare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret att prata om några av de stadsutvecklingsprojekt som är på gång.

Vid det första tillfället berättar Alexandra Möllerström, planarkitekt stadsbyggnadskontoret, om vad som är på gång i Slakthusområdet i Gamlestaden. Slakthusområdet är en kulturhistorisk miljö i ett unikt läge, mitt emellan förort och centrum. Området har stora möjligheter att utvecklas till en mötesplats vid vattnet och broarna med kultur, nöjen, verksamheter och bostäder.

– Det här är ett bra tillfälle att få veta mer om stadsutveckling och få chans att ställa frågor direkt till oss som arbetar med projekten. Så passa på att titta in under lunchen, säger Christina Terfors, t.f. kommunikationschef på stadsbyggnadskontoret.

Program (tiden är 12.30 – 13.00 vid samtliga tillfällen)

23 september
Vad är på gång i Slakthusområdet?
Alexandra Möllerström, planarkitekt stadsbyggnadskontoret

7 oktober
Så ska vi planera en sammanhållen stad – en av den nya översiktsplanens huvudstrategier
Anna Olsson, projektledare stadsbyggnadskontoret

4 november
Centralenområdet: från trafikplats till ny stadsdel
Per Osvalds, projektledare och Simon Wallqvist, arkitekt stadsbyggnadskontoret

2 december
Så kan Biskopsgården utvecklas
Anna Rudholm, projektledare stadsbyggnadskontoret

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.