Skip to main content

Inbjudan presskonferens torsdag 31 augusti: Dom i tvisten om spårvagn M32

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 15:49 CEST

En spårvagn av den aktuella modellen M32 vid hållplatsen Lilla Bommen. Bild: Göteborgs Spårvägar

Skiljenämnden (vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut) väntas 31 augusti 2017 meddela sin dom i tvisten mellan Göteborgs Stad och spårvagnstillverkaren Ansaldobreda. Tvisten gäller för stadens del krav på ekonomisk ersättning för fel, brister och förseningar knutna till de 65 spårvagnar som Ansaldobreda levererade till Göteborg åren 2006-2013.

Under torsdagen kommer trafikkontoret att gå igenom domen. Syftet är dels att tolka utfallet av domen, dels att avgöra vilka uppgifter som Göteborgs Stad kan offentliggöra. Det innebär att domen behöver sekretessprövas och att delar kan komma att sekretessbeläggas.

Observera: Skiljenämnden är inte en allmän domstol vilket gör att domen inte blir en allmän handling förrän den inkommer till Göteborg Stad. Frågor om domens innehåll kommer inte att kunna besvaras före presskonferensen.

Presskonferens

NÄR: Torsdag 31 augusti kl 15.30

VAR: Informationssalen i källaren på kvarteret Traktören, Köpmansgatan 20, Göteborg

HUR: Trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) och trafikdirektör Stefan Eglinger redogör översiktligt för domens innehåll och svarar på frågor från media. Även representanter för Västtrafik och Göteborgs Spårvägar kommer att finnas på plats. Efter presskonferensen finns möjlighet till enskilda intervjuer.

För ytterligare praktisk information:

Anders Sahlberg, pressansvarig Trafikkontoret Göteborgs Stad, 0728-56 54 299