Skip to main content

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 23 januari

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 19:07 CET

Beslut om ett fördjupat samarbete för att stärka föreningsidrotten och administrativt stöd till föreningar. Det var ett par av de frågor som var uppe för diskussion i idrotts- och föreningsnämnden den 23 januari. Man diskuterade också en rollerderbyhall, ett Göteborgsförslag, som dock inte fick gehör av nämnden.

Fördjupat samarbete för att stärka föreningsidrotten

För att stärka föreningsidrotten i Göteborg ska idrotts- och föreningsförvaltningen och SISU Idrottsutbildarna skapa ett långsiktigt och effektivt samarbete. SISU får under 2018 och 2019 två miljoner kronor per år för folkbildning och särskilda utbildningsinsatser. Målet är att få fler göteborgare aktiva i en förening och att fler föreningar, framför allt i prioriterade områden, får bättre möjligheter att arbeta med prioriterade frågor som exempelvis ledarskap och jämställdhet.

Administrativt stöd till föreningar

Ett pilotprojekt som ska stötta föreningar med administrativt arbete. Något beslut blev det inte, nämnden återremitterade ärendet för komplettering och det kommer att återupptas nästa möte. I korthet går förslaget ut på att stadens föreningar lägger mycket tid och kraft på administrativa sysslor. För att föreningarna istället ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet startar idrotts- och föreningsförvaltningen ett tvåårigt pilotprojekt som ska öka stadens administrativa stöd till föreningslivet.

Ingen rollerderbyhall, men bättre träningsmöjligheter

Det är inte aktuellt att bygga en sporthall för rollerderby i Göteborg. Det beslutar idrotts- och föreningsnämnden. Idéen om en rollerderbyhall kommer från Göteborgs invånare och är ett så kallat Göteborgsförslag. Då rollerderby är en liten idrott med få utövare anser inte politikerna att det finns underlag för att bygga en anläggning enbart för den idrotten.

Politikerna vill dock förbättra möjligheterna att spela rollerderby i Göteborg genom att verka för att ytterligare en träningshall i Lundbystrands sporthall får parkettgolv. Ett av rollerderbyns problem är att plastgolv inte fungerar för verksamheten.

Förlängd möjlighet söka föreningsbidrag för kostnader för digital närvarorapportering

Från och med hösten 2017 ska barn- och ungdomsföreningar använda digitala närvarokort när de ansöker om aktivitetsbidrag. Då det inte fanns ett digitalt system för närvarorapportering som är gratis för alla typer av föreningar, kunde föreningar under hösten söka bidrag för denna kostnad, max 4 500 kronor.

Nämnden beslutar att förlänga denna möjlighet, eftersom det ännu inte finns ett kostnadsfritt alternativ.

Bidrag till studieförbund

Nämnden beviljar bidrag till studieförbunden i Göteborg. Tillsammans får de tio studieförbunden drygt 20,4 miljoner kronor i grundbidrag för 2018.

För mer information:

Anders Ramsby, förvaltningsdirektör
e-post: anders.ramsby@ioff.goteborg.se
Tel. 0723-86 95 15

Lisa Klang, kommunikationschef
e-post: lisa.klang@ioff.goteborg.se
Tel 0728-56 73 07

På goteborg.se kan du läsa alla handlingar och protokoll