Skip to main content

​Invigning av Fixoteket

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 08:00 CET

Fixoteket Rannebergen invigdes i augusti i fjol. Foto: David Sjöqvist

Låna en skruvdragare, laga de trasiga jeansen, lämna farligt avfall och gå en workshop i återbruk. Nu fixar du allt på samma ställe.

Ett Fixotek är en bemannad lokal som du kan besöka för att byta, låna och reparera prylar. Tanken är också att det ska vara enkelt att lämna in mindre mängder farligt avfall och grovavfall, utan att behöva ha bil. Nu i mars kommer verksamheterna att invigas, och du är inbjuden!

Fixoteket är ett projekt som ska hjälpa till att nå flera olika miljömål i staden. Det startade 2017 och fördelarna är många: minskad miljöpåverkan, minskade avfallsmängder, ekonomiska besparingar, sociala mötesplatser och minskad nedskräpning.

– För att nå miljömålen måste vi minska avfallet i samhället. Förhoppningsvis underlättar Fixoteken detta för medborgarna. Det ska vara enkelt att låna, byta eller reparera prylar säger Amanda Österlin La Mont.

Erbjuder ett hållbart alternativ

Nina Wolf, projektledare för Fixoteken, och Amanda Österlin La Mont, biträdande projektledare, beskriver att målet med projektet främst är kunskapsinsamling.

– Vi vill se hur Fixoteken kommer att användas av invånarna, hur mycket som kommer att återbrukas och repareras, och i förlängningen hur mycket avfall som kommer att förebyggas. Fixoteken erbjuder ett mer hållbart alternativ till den linjära konsumtionen som innebär att man köper, använder och slänger. Produkter som skulle slängas kan i stället bli en resurs. Här återbrukar, reparerar och delar man på sakerna vi har för att minska avfallsmängderna, säger Nina Wolf.

Byta saker och lämna avfall

På Fixoteken i Hammarkullen, Majorna, Bergsjön och Rannebergen kan du byta saker med andra, låna verktyg och reparera dina prylar. På två av Fixoteken, i Majorna och Hammarkullen, kan du också lämna mindre mängder grovavfall och farligt avfall.

Projektet är ett samarbete mellan Kretslopp och vatten, stadsdelsförvaltningen i Angered, Östra Göteborg, och Majorna Linné, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers. Det genomförs med stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Inbjudna gäster och press är välkomna kl 15–16, innan drop-in för allmänheten. Det gäller alla tre Fixotek.

För allmänheten:

Invigning av Fixoteket Majorna
Tid:
19 mars drop-in mellan kl 16–19
Plats: Slottsskogsgatan 1, 414 53 Göteborg

Invigning av Fixoteket Hammarkullen
Tid:
20 mars drop-in mellan kl 16–19
Plats: Bredfjällsgatan 46, 424 35 Angered

Invigning av Fixoteket Bergsjön
Tid:
21 mars drop-in mellan kl 16–19
Plats: Siriusgatan 56, 415 22 Göteborg

Mer information hittar du på goteborg.se/fixoteket och på facebook.com/fixoteket

Kontaktperson:

Amanda Österlin La Mont

Telefon: 031 368 73 59

E-post: amanda.osterlin.la.mont@kretsloppochvatten.goteborg.se