Skip to main content

Jan Elftorp går i pension i januari

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 18:00 CEST

Jan Elftorp, direktör för Arbetsmarknad och vuxenutbildning sedan 2006 har beslutat sig för att gå i pension 31 januari 2018. Jan har ansvarat för förvaltningen under många år och bidragit med sitt gedigna kunnande och goda ledarskap.

- Jag är tacksam över det förtroende som givits mig att under så många år få leda förvaltningen mot ett allt bredare uppdrag. Nu känner jag ändå att det är dags att sätt punkt för min del och få lite mer utrymme för privatliv. Även om jag tar ut min pension i januari så hoppas jag att min kunskap och erfarenhet kan vara användbar även i framtiden i mer avgränsade uppdrag, säger Jan Elftorp.

Nämnden har vuxit och förbättrats
- Jan har med sin entusiasm, sin erfarenhet och sitt engagemang varit en oerhörd tillgång i sin roll som förvaltningsdirektör, säger Jonas Attenius, ordförande för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen.
- Hans kompetens har varit mycket betydelsefull under arbetet med förvaltningens utökade uppdrag och det stegvisa jobb- och kunskapslyftet inom Jämlikt Göteborg. Personligen kommer jag att sakna vårt nära samarbete men jag har största respekt för att Jan nu vill gå vidare. Under hans ledning har Arbetsmarknads- och vuxenutbildning vuxit och förbättrats. Det är jag mycket tacksam för, säger Jonas Attenius.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen beslutade därför vid dagens sammanträde att starta rekryteringsprocessen av en ny förvaltningsdirektör.

Kontaktpersoner:
Jonas Attenius, ordförande för Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen, telefon 0725-49 70 78
Jan Elftorp, direktör för Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, telefon 031-368 30 09


Fakta:

Jan Elftorp är 61 år. Direktör för Arbetsmarknad och vuxenutbildningen sedan 2006.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.