Skip to main content

Konferens om hatbrott ska sprida kunskap

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 15:25 CEST

Kompetenscentrum om brottsutsatthet anordnar fredag 9 juni en konferens om hatbrott tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Brottsoffermyndigheten.

Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Ett hatbrott är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde.

-Syftet med konferensen är att belysa och ge kunskap om hatbrott och de allvarliga konsekvenser sådana brott kan få, säger Helén Broo, utvecklingsledare på Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Social resursförvaltning Göteborgs Stad.

En grupp som är utsatt för hatbrott är hbtq-personer. För att berätta om denna aspekt medverkar Maria Lindqvist från RFSL:s brottsofferjour. En annan grupp som belyses under dagen är personer som utsätts på grund av sin tro, talare är Simon Sorgenfrei, Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Under dagen föreläser också Göran Stanton vid polisen i Stockholms Demokrati- och hatbrottsgrupp och David Brax, forskare från Centrum för Europaforskning. Stödcentrum för brottsutsatta, Göteborgs Stad, berättar om sin verksamhet.

Målgruppen för konferensen är personer som arbetar med frågan i Västra Götalands län, både professionellt och ideellt.

Tid: Fredag 9 juni klockan 8.30-14.30
Plats: Hotell Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg
Anmälan: Representanter från medierna anmäler sig till Helén Broo, e-post helen.broo@socialresurs.goteborg.se, telefon 031-367 93 38

Välkommen!

Kontaktpersoner för media
Helén Broo, utvecklingsledare Kompetenscentrum om brottsutsatthet, Social resursförvaltning Göteborgs Stad: telefon 031-367 93 38, e-post helen.broo@socialresurs.goteborg.se

Sophie Nilsson, utvecklare, Mäns våld mot kvinnor Länsstyrelsen Västra Götalands län: telefon 010-224 45 19, e-post sophie.nilsson@lansstyrelsen.se

Ivona Begic, handläggare Brottsofferfonden, Brottsoffermyndigheten: telefon 090-70 82 35, e-post ivona.begic@brottsoffermyndigheten.se