Skip to main content

Kristina Lindfors blir ny förvaltningsdirektör för trafikkontoret

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 10:13 CET

Kristina Lindfors arbetar idag som stadsdelsdirektör i Lundby, Göteborgs Stad, en tjänst som hon haft sedan september 2018. Hon har tidigare varit samhällsbyggnadschef i Stenungsunds kommun och har lång erfarenhet av kommunalt arbete och ledarskap. 

Under sina 12 år i Stenungsunds kommun har hon haft en rad olika chefsuppdrag, bland annat socialchef, avdelningschef inom individ och familjeomsorg och enhetschef. Hållbarhetsfrågorna står högt på Kristina Lindfors agenda och hon vill i sitt ledarskap förena de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.  

- Att få förtroendet att leda en verksamhet som är så viktig för utvecklingen av staden och dess infrastruktur känns väldigt inspirerande, säger Kristina Lindfors. 

- Detta behöver vi göra tillsammans med andra aktörer för göteborgarnas bästa. Här är trafikkontorets chefer och medarbetare viktiga för att lyckas med samarbetet och jag ser fram emot att vara en av dem.

För mer information, kontakta:
Toni Orsulic, ordförande i trafiknämnden. Tel: 070-743 93 33
Kristina Lindfors. Tel: 073-666 70 32