Skip to main content

Kulturkalaset – ett kalas utan sopor

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2017 14:31 CEST

Kulturkalaset är Kranmärkt, vilket innebär att inget buteljerat vatten serveras eller säljs. Istället hänvisas den törstiga till någon av de tillfälliga eller permanenta dricksvattenfontänerna.

Evenemang som Kulturkalaset genererar i vanliga fall mycket sopor. Förra året hämtade kommunen 21 ton restavfall under de fem dagar som kalaset varade. Men nu gör Kulturkalaset en satsning på att förebygga avfallet. De som säljer mat under kalaset måste erbjuda en rabatt till den som tar med egen matlåda. Kulturkalaset har även 150 volontärer som får en matlåda att hämta mat i och en flaska att fylla med kranvatten.

- Kulturkalaset vill göra sin del för att minska avfallet, säger Filip Eklund, miljöansvarig på Göteborgs Kulturkalas. Vår förhoppning är att vi redan inför nästa år kan stärka samarbetet inom staden ytterligare för att gemensamt kunna skapa bättre förutsättningar för att genomföra avfallssnåla evenemang.

Dessutom är kalaset sedan två år tillbaka Kranmärkt, vilket innebär att inget buteljerat vatten serveras eller säljs. Istället hänvisas den törstiga till någon av de 7 dricksvattenfontänerna som sätts upp för att komplettera de 11 som redan finns inom kalasområdet.

Även när disken räknas in är det bättre för miljön att använda flergångslåda än engångslåda. Redan efter fem till tio gångers användning av en flergångslåda vinner den miljömässigt över engångslådor av olika slag. Och 1 liter buteljerat vatten ger över 300 gånger mer koldioxidutsläpp jämfört med samma mängd kranvatten som kommer oförpackat. När sopberget krymper minskar också klimat- och miljöverkan.

Kretslopp och vatten medverkar även under en av programpunkterna. På Barnens kalas finns i år aktiviteten Bajsbasket. Där får barnen lära sig var olika saker hör hemma – i papperskorgen eller toalettstolen.

För mer information kontakta:

Filip Eklund, Kulturkalaset, 031-368 42 78

Anne Lundgren. Kretslopp och vatten, Kranmärkt och vattenfontäner 031-369 74 52

Karin Theorin Mägi. Kretslopp och vatten, Bajsbasket 031-368 27 62

Presskontakt:

Ulrika Naezer, 031-368 27 80, ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument