Skip to main content

Lämna fallfrukt på återvinningscentralen - så blir den biogas och biogödsel

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2017 10:17 CEST

På 10 kg matavfall kan man köra 1,9 mil.

Det bästa du kan göra med din frukt är att äta upp den. Eller låta någon annan äta den. Det näst bästa är att lämna in fallfrukten på en återvinningscentral så gör vi biogas och biogödsel av den. Mellan 15 augusti och 1 december finns matavfallskärlen utställda på våra fem återvinningscentraler.

Att äta upp frukt och annan mat är tio gånger bättre, ur miljösynpunkt, än att göra biogas av den. Men det näst bästa är att sortera ut matavfallet och göra biogas och biogödsel av det. Biogasen kan ersätta fossila bränslen och på så sätt minska av utsläppen av koldioxid, kolväten, svavel med mera, och biogödsel kan ersätta mineralgödsel som blir allt svårare och dyrare att bryta och dessutom innehåller kadmium.

- Förra året fick vi in 50 ton fallfrukt på återvinningscentralerna. Det räcker till biogas för 9 500 mils bilkörning, säger Per Hogedal, ansvarig för Kretsloppsparken Alelyckan.

2013-2015 hade återvinningscentralerna även fruktförmedling. Men tyvärr var efterfrågan större än tillgången. Men det hindrar inte att man som fruktträdsägare kan skänka till grannar, ställa en korg med frukt utanför staketet, sätta upp en skylt för hugade plockare eller anteckna sig på fruktförmedlingssajter som www.pallafrukt.se och www.aktavara.org

Fallfruktsinlämning på åvc pågår 15 aug – 1 dec och är gratis även om du använt dina sex fria besök.

Presskontakt.

Ulrika Naezer, kommunikatör Kretslopp och vatten, tel: 031-368 27 80, ulrika.naezer@kretsloppochvatten.gotegborg.se

Bifogade filer

PDF-dokument