Skip to main content

Lekmannarevisorernas granskning av verksamhetsåret 2017 är klar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 08:11 CET

Lekmannarevisorernas granskning av Göteborgs Stads bolag visar att bolagen har åtgärdat många av de brister som revisorerna identifierade förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Två av bolagen Got Event och Bostads AB Poseidon får i år det som kallas för revisionskritik.

I samband med granskningar lämnar revisorerna rekommendationer och revisionskritik till de granskade bolagen. Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga. Revisionskritik i Göteborgs kommun graderas genom begreppen erinran och anmärkning. Anmärkning är allvarligast.

Kritik riktas mot Got Event i form av en anmärkning

Lekmannarevisorerna har under verksamhetsåret 2017 bland annat granskat områdena upphandling och inköp samt projektstyrning hos Got Event. Båda granskningarna visar på allvarliga brister. Därför riktar lekmannarevisorerna kritik mot bolagets styrelse och vd i form av en anmärkning.

Lekmannarevisorernas bedömningar finns i bifogad rapport på sidan 4 (båda granskningarna), sidorna 12–14 (upphandling och inköp) och sidan 20 (projektstyrning). Rapporten med bilaga hittar du längre ner på sidan.

Kritik riktas mot Poseidon i form av en erinran

Lekmannarevisorerna har under verksamhetsåret 2017 granskat Bostads AB Poseidons arbete med säkerhet på lekplatser. Granskningen visar att att det finns brister vid bolagets lekplatser. Därför riktar lekmannarevisorerna kritik mot bolagets styrelse och vd i form av en erinran.

Lekmannarevisorernas bedömning finns i bifogad rapport på sidorna 11–12. Rapporten hittar du längre ner på sidan.

Rapporterna för de bolag som inte omnämns i pressmeddelandet, läggs ut på www.goteborg.se/revisionsrapporter under fredagen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

  • Jan Lindblom, lekmannarevisor för Got Event, 0706-26 40 26
  • Lars Bergsten, lekmannarevisor för Poseidon, 031-368 07 23
  • Lars-Ola Dahlqvist, lekmannarevisor för Poseidon, 0705-24 27 66
  • Nina Wiklander, kommunikationsansvarig, 0707-62 20 41