Skip to main content

Letterbox Club bokpaket ska stärka barn i utsatthet

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 13:26 CEST

Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Göteborgs Stad satsar på en engelsk metod för att stärka familjehemsplacerade barn och barn som lever med långvarigt försörjningsstöd i Göteborg. Bokpaket ska väcka nyfikenhet och läslust:
- En fullständig skolgång ger ett starkt skydd mot utanförskap och ohälsa, säger Malin Omland, processledare Jämlikt Göteborg och Staden där vi läser för våra barn.

Forskning visar att barn som vuxit upp i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd eller varit placerade i familjehem lämnar grundskolan med betydligt lägre betyg i genomsnitt än andra barn. Dessa barn löper en stor risk för en ogynnsam utveckling under livet, eftersom dåliga skolresultat har visat sig vara den starkaste riskfaktorn för psykosociala problem i dessa grupper. Samtidigt visar en rapport från Socialstyrelsen att den starkaste skyddsfaktorn är just goda skolresultat.
- Det är oerhört viktigt att på olika sätt hjälpa och stimulera barn i utsatta livssituationer. Syftet är att väcka lust och nyfikenhet att läsa, räkna och lära sig. Vi gör vad vi kan genom att hjälpa dem på traven, säger Malin Omland.

”Staden där vi läser för våra barn” är en mobilisering i Göteborgs Stad för att fler ska bli behöriga till gymnasiet, vidareutbilda sig och ha lättare att få jobb. Forskning visar tydligt hur den tidiga språkutvecklingen, ett välutvecklat ordförråd, en tidig läslust och ökad läsförmåga påverkar skolgången, skolresultaten och steget ut i arbetslivet.

Mer än böcker
Barnen som deltar får under ett halvårs tid flera paket med böcker, spel och skrivmaterial. Varje paket innehåller en faktabok och en skönlitterärbok med ett tillhörande brev från en av böckernas författare. Barnen få även spel för att utveckla matematikkunskaper samt bokmärken, pennor, suddgummin, sax, miniräknare, pennfack och klistermärken.
- Bokpaketen kommer börja skickas ut till deltagande barn i september, säger Malin Omland.

Flera stadsdelar kommer att delta i projektomgången 2018 med målgruppen familjehemsplacerade barn. Dessa stadsdelar utser en kontaktperson i stadsdelen som ansvarar för att anmäla deltagande familjehemsplacerade barn i stadsdelen till Letterbox Club Sverige.

Forskning och utveckling – insatsen utvecklas i en svensk kontext
The Letterbox Club startade i England 2003 och är en etablerad insats för familjehemsplacerade barn med cirka 10 000 deltagande barn varje år. Nu satsar Göteborgs Stad på Letterbox Club, som en del i arbetet att skapa en mer jämlik stad och ge en möjlighet att stärka livsvillkoren för de mest utsatta barnen i Göteborg. I Västra Göteborg genomförs även en pilot för att involvera barn som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd i Letterbox Club Sverige.

Nationellt drivs insatsen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Region Jönköpings län och En bok för alla som fått extern projektfinansiering för att genomföra insatsen 2018 - 2019. Göteborgs deltagande finansieras dels av externa projektmedel, dels inom ramen för Jämlikt Göteborg samt stadens övergripande statliga medel för barn och ungas psykiska hälsa.

Kontakt:  
Åsa Fritzson, Processledare Skolfam, SiSam och Letterbox Club
031-365 43 14, asa.fritzson@ostra.goteborg.se