Skip to main content

Lokalförvaltningen för ökad återvinning i byggbranschen

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2019 10:41 CET

Ett forskningsprojekt ska titta på hur byggbranschen kan införa ett index för cirkularitet och därmed minska avfallsmängden vid byggprojekt.

Hur kan vi öka graden av materialåtervinning vid byggprojekt och på så sätt minska miljö- och klimatpåverkan? Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ingår med flera aktörer i byggbranschen i ett forskningsprojekt för att skapa ett cirkularitetsindex, CIX, som ska fungera som ett verktyg för hela byggbranschen.

Cirkularitet innebär för byggbranschen att man planerar och bygger i hållbara material och återanvänder material i högre grad. Detta för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Nyligen beviljade Boverket bidrag till ett projekt för att ta fram ett verktyg som ska kunna användas av byggbranschen för att skapa förutsättningar för mer cirkulära byggprojekt redan i designskedet. Cirkularitetsindex, CIX, ska öka kunskapen om cirkulära material och bidra till mer hållbart byggande i framtiden. På torsdag hålls ett första möte.

Tio miljoner ton avfall

Det handlar om stora kvantiteter; rivnings- och byggprojekt resulterar i omkring tio miljoner ton avfall per år i Sverige, vilket är dubbelt så mycket som avfall från hushåll.

- Det är ett teoretiskt projekt och rent konkret handlar det om att hitta metoder för att beräkna och värdera hur en byggnad kan göras av återanvända material eller bli mer återanvändningsbar i framtiden, säger Hanna Ljungstedt, miljöutredare på lokalförvaltningen som ingår i projektgruppen för CIX.

Exempel på material som går att återvinna är trä som kan bli spånplattor, glas som blir glasull för isolering eller betong som kan smulas och delvis återanvändas i ny betongblandning.

-Vi behöver också, i nybyggnationer, titta på hur demonterbar byggnaden är, och undvika lim och spik, för att i framtiden få en byggnad med material som är lättare att tillvarata och återanvända, menar Hanna Ljungstedt.

Fossilfria förskolan Hoppet

Lokalförvaltningen driver projektet förskolan Hoppet, som går ut på att bygga en fossilfri förskola i alla led – från råvaruuttag, produktion av byggprodukter, transporter och vid uppförandet av byggnaden. Lärdomar från det projektet ska ligga till grund för CIX.

- Vi har inte kommit så långt som till produktval i Hoppet än, men en slutsats vi har dragit är att för vissa produktgrupper är vi beroende av att kunna hitta lösningar med återvunnet material. Utvecklar vi ett cirkularitetsindex kan det hjälpa oss att värdera hur mycket bättre ett rör tillverkat av återvunnen plast är jämfört med ett vanligt rör – hur mycket lägre klimatpåverkan vi får. Här behöver byggbranschen utveckla gemensamma metoder, så att vi räknar på samma sätt och därmed kan jämföra olika byggprodukter eller konstruktionslösningar, förklarar Hanna Ljungstedt.

Flera projekt

CIX-projektet startades av ETTELVA Arkitekter. Även Riksbyggen och Bengt Dahlgren ingår i framtagandet av CIX. Lokalförvaltningen deltar även i ett Vinnova-finansierat projekt samt ett projekt som finansieras av Smart Built Environment som båda syftar till att öka cirkulariteten i byggandet.

Mer information:

Hanna Ljungstedt, miljöutredare lokalförvaltningen 031-365 07 93, hanna.ljungstedt@lf.goteborg.se