Skip to main content

Lokalproducerat livsmedel har testats i Angereds offentliga kök - och fler tester planeras

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 09:00 CET

Fotograf: Frida Winter

I slutet av förra året levererade Bergums fritidslantgård för första gången sitt lammkött till sin egen verksamhet, skolor i Olofstorp och Angeredsvinkelns dagliga verksamhet. Vanligtvis levereras det till Scan, men tack vare ett gott samarbete inom stadsdelen kunde det konsumeras lokalt.

Bergums fritidslantgård beslutade under 2018 att ställa om hanteringen av gårdens lammkött. Istället för att leverera det till Scan ville de att köttet skulle distribueras lokalt för att främja hållbar utveckling i området och att minska onödiga transporter.

Fritidslantgårdens leveranser är stora. Så stora att den egna verksamheten inte kan hantera det de producerar på egen hand på en och samma gång. Men tack vare ett gemensamt initiativ till samarbete inom Angereds stadsdelsförvaltning kunde medarbetare och cheferna Carina Carresjö, Christina Mattsson och Therese Petersson dela upp leveransen till hanterbara leveranser inom staden. En del av lammköttet stannade kvar i fritidslantgårdens egna kök, en del levererades till skolor i Olofstorp och en del till Angeredsvinkelns dagliga verksamhet.

Viljor möter möjligheter

Therese menar att Stadslandet Göteborg har möjliggjort för denna lokala upphandling. Inom hennes ordinarie arbete och uppdrag i stadsdelen finns inget uttalat ansvar eller syfte med att handla av lokala producenter, vilket påverkar möjligheterna för att göra det även om viljan finns.

Inom Stadslandet Göteborgs testbädd ”Ekologiskt och närproducerat i offentliga kök” finns däremot flera syften att handla nära, vilket denna gång hjälpte Bergums fritidslantgård att göra skillnad genom sitt vardagliga arbete.

Det närproducerade lammköttet i de offentliga köken var mycket uppskattat av deltagare, elever och personal på de olika verksamheterna – det är också ett bevis på att upphandling och distribution av lokalt livsmedel är möjligt i praktiken inom staden.

Bergums fritidslantgård menar vidare på att omställningen av lokal distribution har fördjupat kontakter mellan verksamheterna, vilket kommer gynna fler samarbeten kring att inspirera gemensamma målgrupper att handla ekologisk och närproducerat framöver.

Lokala drivkrafter behövs för den hållbara utvecklingen

Ju mindre vårt livsmedel transporteras, desto bättre är det för miljön. Att Göteborgs lokala livsmedelsproducenter får ut sitt livsmedel i regionen är en av många viktiga nycklar för att utveckla kommunen mer hållbart. Om vi tillsammans arbetar för att tillgängliggöra närproducerat livsmedel på olika platser i Göteborg kan det också skapa fler arbeten, som i sin tur stärker våra lokala ekonomier.

Therese menar att det är dags att realisera en mer hållbar stad som byggs på, möter och inkluderar våra lokala drivkrafter. Därför planerar Angereds stadsdelsförvaltning för fler upphandlingar av lokalt livsmedel till sina offentliga kök under 2019.

För mer information

Kontakta Simon Hedin, kommunikatör Angereds stadsdelsförvaltning (Stadslandet Göteborg), 031-365 10 91, simon.hedin@angered.goteborg.se