Skip to main content

Lokalt utformade strategier ska göra Angereds landsbygd mer framtidssäker, hållbar och attraktiv

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2019 09:00 CET

Fotograf/rättigheter: Bergum Gunnilse Utveckling

Föreningen Bergum Gunnilse Utveckling ser stor potential i Angereds landsbygd. Den lokalekonomiska analysen, som föreningens utvecklingsgrupp genomförde under förra året, har resulterat i en handlingsplan med fem fokusområden för landsbygdens långsiktigt hållbara sociala och ekonomiska utveckling.

Bergum Gunnilse Utveckling (BGU) är en ideell förening som arbetar för hållbar och klimatsmart utveckling av lokalsamhällena som ligger i de nordöstra delarna av Göteborg – Gunnilse, Olofstorp och Bergum – med målet om att skapa ett mer attraktivt och framtidssäkert lokalekonomiskt samhälle.

Under 2017 och 2018 har de med stöd och samverkan med Stadslandet Göteborg, parter från Business Region Göteborg och flera av Göteborg kommuns förvaltningar genomfört en lokalekonomisk analys, som bland annat redogör för vad den lokala befolkningen kan göra för att skapa arbetstillfällen och hållbar lokal tillväxt i det egna området.

De har kommit fram till att det finns mycket goda förutsättningar för hållbar utveckling och befolkningstillväxt i området. Utifrån analysen har de nu gjort en handlingsplan med lokalt utformade strategier för hur utvecklingen ska gå till med huvudfokus på gröna, hållbara och klimatsmarta lösningar. Utvecklingsinsatserna baseras på de fem fokusområdena som kom fram av analysen.

Dessa har delats upp mellan olika utvecklingsgrupper och inriktas på hälsa, aktivitet, lokal service, ökat företagande, nätverk för utbyte av kunskaper och tjänster, ökat bostadsbyggande, förbättrad infrastruktur och lokal matproduktion.

Lokal matproduktion och lokalt tillgängliggörande av livsmedel

Enligt analysen kan det även avläsas att Göteborgs kommun idag äger merparten av marken och flera lantbruksfastigheter i området. BGU menar på att mycket av marken kan nyttjas och underhållas mer effektivt av privata intressenter som har fokus på naturnära hållbar utveckling och odling, vilket i sin tur skulle stärka kommunens ekonomi.

Kopplat till detta visar analysen på stor efterfrågan för lokala varor och tjänster, vilket ger stor potential för ökad lokal matproduktion. BGU vill se ökad skörd, förbättra kvaliteten och samtidigt minska påverkan på miljö och klimat. Ett sätt att göra det är genom Olofstorps nyetablerade och alltmer populära ”Local food node” (även kallat REKO-ring), som initiativtagaren Daniel Palm samordnar.

Daniel är övertygad om att mer fungerande noder för lokal mathandel kan ge samhällen verktyg att sporra till att fler börja odla, då det finns en stor, och ökande, marknad för småskalighet.

För ett gott och hållbart liv på landsbygden

Många av oss drömmer om ett liv på landsbygden. För det behöver vi goda förutsättningar för bland annat boende, skola och kommunikationer, samt valmöjligheter kring mat, aktiviteter och mötesplatser. BGU har med alla sådana parametrar i sin analys, och har nu ett starkt utgångsläge för att utveckla ett uthålligt och framtidssäkert lokalsamhälle utifrån.

För mer information