Skip to main content

​​​Mycket att göra i sommar för ungdomar i Östra Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 15:56 CEST

Inför den stundande sommaren finns mycket för ungdomar i Östra Göteborg att sysselsätta sig med. Entreprenörsskola och kurs i att tänka kritiskt är några av satsningarna. Därtill erbjuder stadsdelen rekordmånga sommarjobb inom sina egna verksamheter.

Östra Göteborg har gjort en extra satsning under 2019 för att stadsdelens unga ska få en meningsfull sommar. De flesta satsningarna riktar sig till ungdomar som slutar årskurs 8 och 9 i grundskolan samt går ut första året på gymnasiet. För den åldersgruppen erbjuder stadsdelen många sommarjobb med olika inriktning.

- Vi tycker att det är viktigt för unga i vår stadsdel att få komma in på arbetsmarknaden och ha en meningsfull sysselsättning under sommaren. Många unga i stadsdelen har inte föräldrar och släktningar som är etablerade på arbetsmarknaden och därmed kanske inte har egna kontakter eller möjligheter att ordna ett sommarjobb, säger Kristin Idskog, HR-chef och tillförordnad sektorschef för Samhälle och Kultur.

- Ett sommarjobb är ofta det första mötet med arbetsmarknaden. Ungdomarna får en känsla för vad ett jobb innebär, hur arbetsmarknaden fungerar med rättigheter och skyldigheter samt får prova på ett yrke. Sommarjobb är i många fall den första arbetslivserfarenheten och möjlighet att få kontakter inom arbetslivet. Dessa kontakter är av stor betydelse för ungas fortsatta etablering. Att tjäna sina egna pengar ökar också förståelsen för privatekonomin.

Teknik för att öka intresset

För teknikintresserade ungdomar finns möjlighet att arbeta som sommartekniker där de kommer att få bekanta sig med tillverkningsindustrin genom att testa olika arbetsuppgifter. Här samarbetar stadsdelen med privata företag. Bland annat får sommarteknikerna pröva att utveckla och konstruera en produkt för Volvo Cars och jobba med utvecklingsarbete på AB Volvo. Satsningen är ett samtidigt ett sätt att locka ungdomar till teknikyrken där behovet av arbetskraft är stort.

Övning i att starta eget

Och skulle teknik inte passa erbjuds ett tillfälle att lära sig grunderna i att starta eget och bli entreprenör. I samarbete med Drivhuset och deras affärscoacher kan ungdomarna få stöd i att förverkliga sina affärsidéer genom att testa dem och omsätta dem i praktiken.

Kurs i kritiskt tänkande

Östra Göteborg erbjuder också en kurs i kritiskt tänkande. Kursen prövades för första gången förra sommaren och var väldigt uppskattad. I år blir det därför en ny chans för ungdomar som är 15-17 år att sätta sig i skolbänken och vässa sina kunskaper i demokrati, identitet, feminism, extremism, rättigheter och skyldigheter. Kursen kallas för Think! – En kurs i kritiskt tänkande och argumentationsteknik och leds av studenter i liberal arts, filosofi och kritiska studier från Göteborgs universitet.

Såväl sommarteknik som entreprenörsskola och kursen i kritiskt tänkande är också riktiga jobb där ungdomarna får lön.

Stadsdelen har också lagt in en extra växel för att hitta ”vanliga” sommarjobb inom sina egna verksamheter och erbjuder 148 sommarjobb inom bland annat äldreomsorg, förskola, fastighetsservice och fritidsverksamhet.

FAKTA

Östra Göteborgs satsning på sommarlediga ungdomar under sommaren 2019 i siffror:

  • 148 sommarjobb inom kommunal verksamhet
  • 12 platser inom teknikyrken
  • 20 platser inom entreprenörsskolan
  • 30 platser inom Think! – En kurs i kritiskt tänkande och argumentationsteknik

Totalt erbjuder stadelen 210 arbetstillfällen.

Kontaktpersoner för frågor

Maggie Haraké, samordnare ferieplatser
telefon031-365 34 20

Foday Drammeh, samordnare ferieplatser
telefon 031-365 35 38