Skip to main content

Naturvårdsbränning av Orremossen

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 07:30 CEST

Bränningar gör att marklevande insekter kan gräva bon i mark som blottats av elden, blommande örter kan gro och ge mat åt insekter, svampar får plats och ljus när den kraftiga vegetationen bränts bort. Efter bränningen kommer det att se svart ut i marken ett tag, innan växtligheten tar fart.

-Människan har i långa tider använt brand för att kunna bruka mark, man har tagit elden till hjälp både när man röjt fram ny åkermark och för att förbättra bete till djuren. Nu använder vi brand för att växter och djur som har sin livsplats på heden ska kunna leva kvar och föröka sig, säger Jeanette Hansson, Naturområdesförvaltare, park- och naturförvaltningen

Orremossen är en fukthed på ungefär fem hektar som ligger i Vättlefjäll. På Orremossen växer klockgentiana och cypresslummer, båda är hotade av igenväxningen och kommer att gynnas av bränningen. Dessutom kommer fjärilen alkonblåvinge gynnas då den lägger sina ägg på klockgentiana.

Media är välkommen vid bränningen som kommer att äga rum onsdagen den 10 april. Då är det lämpligt att vara på plats klockan 13.30. Från Fjällbruden vid Mölnesjön är det cirka 1,5 km gångväg/stig till Orremossen. Stigen öster om Mölnesjön kommer att snitslas på morgonen. (Karta finns bifogad.)

Kontrollerad bränning

Park- och naturvårdsförvaltningen har anlitat en erfaren bränningsledare som tillsammans med sitt brännarlag genomför bränningen. Inför bränningen har brandgator röjts och mindre träd avverkats. Innan man tänder kommer brandgatorna att bevattnas och vatten kommer att finnas tillgängligt under bränningen. Räddningstjänsten är informerad om bränningen.

Kontakt Jeanette Hansson, Naturområdesförvaltare, park- och naturförvaltningen tel. 031-3655845