Skip to main content

Ny webbplats sprider kunskap om undervisning och skolutveckling

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2017 13:45 CEST

Skärmbild från Pedagog Göteborg

Den nya webbplatsen, Pedagog Göteborg, ska stödja kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte och bidra till att stärka en ”dela-kultur” inom utbildningsområdet.

Pedagog Göteborg vänder sig till pedagoger och ledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Här presenteras lärande exempel från stadens olika verksamheter, i form av artiklar och filmer. Pedagoger och skolledare kan också medverka som bloggare, och skriver då om specifika teman, exempelvis språkutveckling, som en del i sitt uppdrag. Utöver detta finns ett kalendarium för fortbildning och inspiration.

Plats för inspiration
-Vi hoppas att Pedagog Göteborg ska bli en samlingsplats för alla som är intresserade av att utveckla förskolan och skolan. Ett ställe att hitta inspiration på, lära sig nya saker - och kanske få hjälp att våga pröva nytt, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för Skolutveckling.

-Genom att lyfta fram lärande exempel från våra förskolor och skolor vill vi stärka det gemensamma lärandet och underlätta samarbete mellan pedagoger och skolledare. Det är också viktigt att lyfta fram alla de skickliga pedagoger och skolledare som jobbar i våra verksamheter.

Pedagog Göteborg är ett initiativ från utbildningssektorn i Göteborgs Stad och huvudredaktionen finns på Center för Skolutveckling. Alla stadsdelar och Utbildningsförvaltningen är representerade i ett redaktionsråd, som ger förslag på innehåll och är referensgrupp.

Pedagog Göteborg öppen för alla
Satsningen har hämtat inspiration från liknande pedagog-webbplatser runt om i landet. Eftersom Pedagog Göteborg är en öppen webbplats, utan inloggning, kan också pedagoger och skolledare i andra delar av Sverige hitta inspiration här.

Även nyhetsmedia kan använda webbplatsen för att finna exempel på skolor och förskolor som arbetar med kvalitetsutveckling byggd på forskning och beprövad erfarenhet – men också för att få inblick i intressanta arbetssätt.

Du hittar Pedagog Göteborg på http://pedagog.goteborg.se

Kontakt
Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för Skolutveckling

E-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se

Tel: 076-103 34 04