Skip to main content

Nytt arbetssätt har förbättrat arbetsmiljön i förskolan

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 07:05 CEST

Ökad social träning och integrering, fler friskdagar och lugnare arbetsmiljö är några av de positiva resultaten av ett nytt arbetssätt som vuxit fram på Valthornsgatans förskola, där barnens lärande och utveckling står i centrum.
- Eftersom vi ser så goda resultat börjar vi nu sprida arbetssättet vidare, säger Kajsa Fröman, förskolechef.

På avdelning Utforskarna arbetar Maria Eriksson och Rebecca Kjellgren med barn som är 4-5 år. Nästan varje morgon packar gruppen väskorna och ger sig ut på äventyr. Målet är att göra barnen medvetna om vad staden kan erbjuda och att det går att göra egna val under uppväxten.

- Många barn som växer upp här ser inte så mycket mer än området runt Frölunda Torg. Vi vill ge våra små samhällsmedborgare upplevelser och en känsla av trygghet oavsett var de befinner sig i staden. Vi integrerar barnen i olika miljöer, visar dem vad som finns och vilka vi kan möta på olika ställen, säger Maria Eriksson.

Barnen har stort inflytande över utbildningen och pedagogernas uppgift är att vara lyhörda och flexibla i sitt arbetssätt. Barnen får uppleva att de blir lyssnade på och kan få sina önskningar uppfyllda.

Lugnare och bättre arbetsmiljö

Utforskarna började att använda staden som lärmiljö för två år sedan och har utvecklat konceptet efter hand. För att minska konflikter runt måltiderna prövade personalen att dela gruppen och äta senare med de äldsta.

- Vi märkte att det blev mer tid över och började så sakta göra fler utflykter i närmiljön. Det blev lugnare i barngrupperna och även för personalen. Så föddes utegruppen som nu använder hela Göteborg med omnejd som lärmiljö, säger Maria Eriksson.

Maria och Rebecca tycker det har blivit roligare att arbeta, att de fått en bättre arbetsmiljö och att de är friskare nu. De grupper som är kvar på förskolan är också positiva, de upplever att det är lugnare och en lägre ljudvolym.

- Eftersom vi ser så goda resultat har vi nu startat ytterligare en utegrupp, Upptäckarna. Övrig personal på förskolan har också inspirerats och lärt sig av Utforskarna och börjar nu använda staden som lärmiljö, säger Kajsa Fröman, förskolechef.

För mer information kontakta:
Kajsa Fröman, förskolechef
Tel: 0736-66 07 88 kajsa.froman@forskola.goteborg.se


FAKTA:

En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn

Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har i uppdrag att kompensera för barns olika förutsättningar. Förskolorna ska utveckla undervisningen för att gynna barn från socioekonomiskt svaga förhållanden, främja integration och mångfald i stadens förskolor. Förskolan Valthornsgatan har ett mångkulturellt upptagningsområde. Runt 97 procent av barnen är tvåspråkiga och förskolan har ett språkutvecklande arbetssätt.

Fler goda exempel kring social hållbarhet i förskolan

På konferensen Förskolesummit 2019 lyfter Göteborgs Stads förskolor fram fler goda exempel och skapar idéer kring hur personalen kan arbeta med det kompensatoriska uppdraget de har. Konferensen går av stapeln på Lindholmen den 5-6 december 2019. Temat är Barns plats i staden, med inriktning på förskolans utveckling kring social hållbarhet. Inbjudna deltagare är förskolechefer, förskollärare, politiker, representanter från näringsliv och förvaltningar.

Konferensen anordnas av Göteborgs Stads förskoleförvaltning i samarbete med OMEP (World Organisation for Early Childhood Education). Samverkanspartners är Göteborg2021, Jämlikt Göteborg, Returen, Universeum och Visual Arena.

För mer information om konferensen kontakta:
Beata Modigh, projektledare
Tel: 031-366 41 01
beata.modigh@forskola.goteborg.se