Skip to main content

Nytt kompetensråd ska samverka kring kompetensförsörjningsfrågan i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2018 06:00 CEST

Medlemmarna i Göteborgsregionens kompetensråd

Under 2017 arbetade Göteborgs Stad fram en kompetensförsörjningsplan. I dialog med nyckelparter framkom ett behov av att samarbeta kring kompetensförsörjning på en övergripande nivå i Göteborgsregionen. Nicklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg i Göteborgs Stad, är en av initiativtagarna till Göteborgsregionens kompetensråd.

– Jag ser kompetensrådet som en viktig del i Göteborgs Stads uppdrag kring kompetensförsörjning. Arbetsmarknadens behov ska gå hand i hand med utbudet av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. I dessa tider av arbetskraftsbrist vill vi samordna arbetsgivares och arbetstagares behov så att fler får jobb och så att fler arbetsgivare hittar den personal de söker.

Göteborgs Stad ska bidra med

 • Omvärldsbevakning och analys av områdena, vuxenutbildning och arbetsmarknad.
 • Ge underlag i stadens utmaningar inom kompetensförsörjning, målgrupper, arbetsområden, övriga projekt och aktiviteter.
 • Arbeta för att det finns utbud för sökande både inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatser, som motsvarar arbetslivets behov.

För mer information

Nicklas Simonsson 072-255 77 41 nicklas.simonsson@arbvux.goteborg.se 

Arbetsmarknadsstrateg, Göteborgs Stad

Faktaruta

Följande organisationer är med i  Göteborgsregionens kompetensråd

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg Stad
 • Business Region Göteborg (BRG)
 • Chalmers tekniska högskola
 • Företagarna
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Göteborgs universitet
 • LO-distriktet i Västsverige
 • Svenskt Näringsliv
 • TRR, Trygghetsrådet
 • TSL, Trygghetsfonden
 • Unionen, Region Göteborg
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren