Skip to main content

Östra Göteborg startar team för att trygga hemgången för äldre efter sjukhusvistelse

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 11:38 CEST

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg startar ett tvärprofessionellt team som ska trygga hemgången för äldre i behov av insatser efter en sjukhusvistelse. Teamet ska arbeta hemma hos de äldre och ge liknade insatser som på en korttidsplats.

Tanken med ett teamet är att trygga hemgången och möta brukarens behov av insatser när de kommer hem från sjukhus. Teamet ska ge omvårdnad och stöd i såväl hygien, städ och tvätt som vård, rehabiliterings-insatser och aktivering. Brukaren ska möta professionell vård och omsorg, trygghet vid hemgång och få en möjlighet att återhämta sig i sin hemmiljö.

I teamet arbetar biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor.

– Målsättningen med trygg hemgång är att tillsammans med den enskilde skapa goda förutsättningar att återfå sin vardag i hemmet. Teamet består av flera professioner som ska stötta den enskilde med sina kompetenser och erfarenheter. Att skapa tillit och trygghet är viktigt i arbetet tillsammans med den enskilde för att återgå till sin tidigare vardag, säger Fredrik Hein, områdeschef hemtjänst, korttid- och dagverksamhet i Östra Göteborg.

Kontaktperson:
Fredrik Hein, områdeschef hemtjänst, korttid- och dagverksamhet
Telefon: 031-365 38 64