Skip to main content

Östra Göteborg vill öka den digitala kompetensen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 08:50 CEST

Nura Mukarker, projektansvarig för Uppkopplad i Östra Göteborg.

Att den som inte hänger med i den digitala utvecklingen riskerar att hamna utanför och inte klara av vardagliga saker, som att betala räkningar, skaffa abonnemang eller göra ansökningar hos olika myndigheter, är en tydlig utveckling.

En bristande digital kompetens leder till ökade klyftor i samhället, något som Östra Göteborgs politiska nämnd lyfte till 2018 års budget för förvaltningen att arbeta med. Nu har projektet ”Uppkopplad i Östra Göteborg” dragit igång för att höja invånarnas kunskaper om de digitala verktyg och tjänster som faktiskt är en förutsättning för att kunna vara självständig i dagens samhälle. Arbetet är långsiktigt och kommer att göras tillsammans med det lokala civilsamhället, samfund, myndigheter och företag som alla har ett gemensamt intresse av att deras medlemmar, klienter och kunder får en stärkt digital kompetens.

-Många har den teknik som behövs, till exempel en smartphone, men de vet inte hur de ska använda den för annat än att surfa och kommunicera med. En del litar inte på säkerheten och behöver få information om hur de kan använda till exempel bank-id för att legitimera sig på nätet, säger Nura Mukarker, projektansvarig och IT-pedagog.

Det finns också många som saknar tekniken och behöver använda de offentliga datorer som finns i biblioteken. Då visar Nura Mukarker dem hur de ska göra för att i framtiden slippa be bibliotekarierna om hjälp med sina personliga ärenden.

Projektet har precis dragit igång med de första utbildningstillfällena som hålls på socialkontoret och på Aktivitetstorget i Kortedala. Den som är nyfiken på att höra mer om de erfarenheter Nura har hunnit skaffa sig och hur hon planerar att arbeta framgent är välkommen att lyssna på hennes presentation på Bok- och biblioteksmässan, montern Mötesplats Medievetenhet.

Projektet finansieras av EU:s socialfond genom Leader längs Göta Älv.

I en tid när digitaliseringen påverkar alla områden, sektorer och verksamheter är det viktigt att säkerställa att alla invånare kan ta del av de redskap som erbjuds och den information som tillhandahålls. Annars riskerar ojämlikheten i stadsdelen och mellan människor att öka.

ur Östra Göteborgs budget 2018


Bok- och biblioteksmässan

Nura Mukarker presenterar projektet torsdag 26 september kl 13.40 och lördag 28 september kl. 11.40, montern Mötesplats Medievetenhet.


Kontakt

Nura Mukarker
Projektansvarig och IT pedagog,
Projekt Uppkopplad i Östra Göteborg

Telefon: 031-365 3510 | Mobil: 072- 539 27 27
E-post: nura.mukarker@ostra.goteborg.se