Skip to main content

Personer med missbruk får hjälp med trauman

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2017 09:32 CEST

Christina Wall och Jeanette Bolcher leder Behandlingsgruppens nya stödgrupp.

För den som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) blir ofta drogerna ett sätt att dämpa ångesten. Nu startar Behandlingsgruppen nordost en stödgrupp där drabbade får hjälp att hantera sina traumatiska minnen utan att använda droger.

På Behandlingsgruppen nordost möter personalen många som kämpar med sitt missbruk men också med traumatiska minnen från krig eller övergrepp i barndomen. Med start måndag 2 oktober kan personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och missbruk nu delta i gruppträffar. 

-För många har drogerna blivit ett sätt hantera de svåra minnena. Målet med gruppträffarna är att bli trygg och drogfri och att kunna hantera sina traumatiska minnen utan droger, säger Jeanette Bolcher, socionom på Behandlingsgruppen nordost.

Gruppträffarna pågår under sex veckor, varje måndag klockan 13-15 i Behandlingsgruppens lokaler i Gamlestaden. Träffarna utgår från det evidensbaserade programmet Seeking safety. I programmet följer deltagarna en manual och de får lära sig olika strategier för att inte ta till droger när smärtan blir för stor. Det kan handla om att distrahera sig själv med positiva aktiviteter (till exempel träna) eller att be om hjälp från andra.

- Både missbruk och trauman kan leda till att man isolerar sig. Gruppträffarna blir ett sätt att bryta isolering. Man ser att man inte är ensam och kan börja bygga upp tilliten till andra människor, säger Jeanette Bolcher.

Gruppverksamheten är en försöksverksamhet som pågår under hösten 2017. Om det blir lyckat är tanken att träffarna ska bli regelbundna.


För mer information, kontakta
Jeanette Bolcher
Socionom och leg. psykoterapeut, Behandlingsgruppen nordost
Telefon: 031-367 95 88
E-post: jeanette.bolcher@socialresurs.goteborg.se


Om Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och missbruk
Posttraumatiskt stressyndrom består av tre komponenter – återkommande minnesbilder/ mardrömmar, ett tydligt undvikande av allt som har med de utlösande händelserna att göra samt att den drabbade befinner sig i ett slags konstant alarmtillstånd. Det psykiska lidandet får många att börja självmedicinera, med alkohol eller droger.

Vid PTSD och missbruk rekommenderas integrerad samtidig behandling individuellt eller i grupp. Det manualbaserade KBT-programmet Seeking Safety är en av metoderna med stöd i forskningen.

Källa: CAN och Västra Götalandsregionen.