Skip to main content

Pressinbjudan 2017-08-29 - Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 14:11 CEST

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag 29 augusti kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter fortsätter pressinformationen med byggnadsnämndens ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden.

Stadsbyggnadskontoret presenterar även två förslag till planbesked. Det ena förslaget gäller ca 600 – 650 bostäder samt lokaler, butiker och samhällsservice vid Pianogatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott. Förslaget bedöms som mycket positivt för stadsmiljön genom bland annat funktionsblandning, mångfald och minskning av parkeringsytors och trafiksystems dominans. Det andra förslaget gäller en byggnad på 4-5 våningar med idrottshall, ca 60 – 120 bostäder och parkeringsgarage vid Gröna Vallen, inom stadsdelen Kungsladugård. Byggnaden planeras med en takterrass som ska fungera som gårdsmiljö för de boende.

Medverkande
Medverkar på pressinformationen gör byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP), förste vice ordförande Johannes Hulter (S), andre vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L). Från övriga partier finns Axel Josefsson (M), Johan Zandin (V) och Hampus Hagman (KD) på plats samt stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer och handläggare.

Meddela gärna att du kommer till:
pressansvarig Christina Terfors på e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se sms: 0707- 61 17 16 eller kommunikationschef Annica Snäll på e-post: annica.snall@sbk.goteborg.se sms: 076 117 93 37.

Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar också för bygglov, kartor och flygbilder, mätning samt ett stort arkiv med bygg­lov­­ritningar, lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Hos oss finns också Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa sammanträde är den 26 september 2017.