Skip to main content

Pressinbjudan: Konferens om flerspråkighet och nyanlända elever 20 april

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 13:31 CEST

Foto: Leif Johansson

Göteborg stads Språkcentrum arrangerar den 20 april konferensen Skola för alla, om flerspråkighet och nyanlända elever. Ett tillfälle för lärare att bli inspirerade och bredda sin kunskap så att de genom nya metoder kan gynna nyanländas lärande.

Språkcentrum, som organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning inom Göteborgs Stad, anordnar en konferens på temat flerspråkighet och nyanlända elever. Konferensen äger rum fredagen den 20 april på Burgårdens konferenscenter och drygt 500 personer är anmälda.

– Den svenska skolan har stora utmaningar. Sverige tog emot mer än dubbelt så många asylsökande som något annat EU-land 2015. Detta sätter en betydande press på utbildningsväsendet och andelen elever som inte får tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasieskolan har under flera år ökat. Därför arrangerar vi denna konferens, säger Inger Fält, enhetschef för Språkcentrum.

Världsledande forskare inom flerspråkighet i skolan
Huvudtalare på konferensen är Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid Torontos universitet. Han räknas som världsledande inom forskning på flerspråkighet i skolan, och berättar bland annat om hur språket i skolan skiljer sig från vardagsspråket och att det är avgörande att alla lärare har utbildning i hur elever lär sig på sitt andraspråk.

På förmiddagen föreläser även Gudrun Svensson och Mats Wennerholm.

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet, och föreläser bland annat om translanguaging. Det handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen och låta dem använda alla sina språk i lärandet.

Mats Wennerholm är undervisningsråd på Skolverket, och ger aktuell information om nyanlända i skolan.

Eftermiddagen riktar sig till pedagoger som möter nyanlända elever i sin vardag. Pedagogerna kan välja på seminariepass med teman som ”Skriva, skapa och samarbeta digitalt”, ”Undervisning som gynnar språkutveckling”, ”Alternativa lärverktyg ur ett flerspråkigt perspektiv” och ”Språkutvecklande högläsning”.

Tid och plats
Konferensen äger rum på Burgårdens konferenscentrum, klockan 8.15-16.15.

Representanter från medierna är välkomma på konferensen eller att ringa och ställa frågor.

Hela programmet i PDF

För mer information
Välkomna att kontakta enhetschefen för Språkcentrum, Inger Fält: 0736-66 70 51, inger.falt@educ.goteborg.se