Skip to main content

Pressinformation efter ordinarie byggnadsnämnd 23 april kl. 11:30

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 09:00 CEST

Visionsbild över Backaplans utbyggnad. Bild: White.

Välkommen till byggnadsnämndens pressinformation på tisdag kl. 11:30 för genomgång av besluten, utanför sessionssalen, Traktören, Köpmansgatan 20. Därefter pressinformation med byggnadsnämndens ledamöter på plats för frågor kring dagens ärenden.

På pressinformationen presenterar stadsbyggnadskontoret fyra ärenden:

- Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan, vilket är andra delen av Geelys etablering på Lindholmen. Planen innehåller kontorsbyggnader i 6-15 våningar, designcentrum, hotell i 11 våningar samt gator, torg och en ny färjehållplats.
- Tillstyrkande av detaljplan för att utvidga Liseberg med hotell och nöjespark i form av vattenland och för att skapa en god och attraktiv offentlig miljö utmed Mölndalsvägen, samt bidra till förbättrad vattenmiljö i Mölndalsån. Planen innehåller även parkeringshus med möjlighet för överbyggnad med besökscenter för Volvo, det så kallade World of Volvo.
- Godkännande av program för Backaplan som innehåller ca 7 500 bostäder, offentlig service, kultur, idrott, parker, olika verksamheter och ca 140 000 kvm handel. Prioritering görs för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik samt attraktiva mötesplatser. Efter byggnadsnämndens godkännande kommer programmet att ligga till grund för detaljplanerna inom området.
- Bygglov för nybyggnad av tornbyggnad, Karlatornets fasad och stomme.

Medverkande
Medverkar på pressinformationen gör byggnadsnämndens ledamöter med en representant från respektive parti, det vill säga moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna och demokraterna. Medverkar gör även handläggare samt stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Meddela gärna att du kommer till:
pressansvarig Christina Terfors på e-post: christina.terfors@sbk.goteborg.se
sms: 0707 - 61 17 16
eller kommunikationschef Annica Snäll på e-post: annica.snall@sbk.goteborg.se
sms: 076 - 117 93 37

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget innebär även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte hålls en pressinformation för media. Nästa byggnadsnämnd är den 21 maj 2019.