Skip to main content

Prova pråmen - stans första flytande återvinningscentral

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 08:00 CEST

Den 24 september kl 16 lägger återvinningspråmen till vid Stenpiren. Då kan man lämna avfall och prata med projektledarna. Foto: Trafikkontoret, pressbild

Så var det dags. Den 24 september lägger återvinningspråmen för första gången till vid Stenpiren. Då kan man lämna grovavfall, elektronik, farligt avfall och saker till återbruk. Samtidigt kan man ställa frågor till projektledarna.

Återvinningspråmen gör det lättare att lämna avfall mitt i stan och utan bil.

- Dessutom avlastar den våra fem andra återvinningscentraler där vi ibland har långa köer, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på förvaltningen kretslopp och vatten.

ÅVC-pråmen är ett pilotprojekt som ska pågå hösten 2019 och våren 2020. Försöket handlar om att hitta nya transportleder när staden byggs ut och förtätas. Den kommer att lägga till vid fem centrala kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Amerikaskjulet, Rosenlund och Stenpiren. På varje plats kommer pråmen ligga tre timmar åt gången, därefter fraktas avfallet uppför älven till Marieholm där det lastas av.

Välkomna till pressvisning av ÅVC-pråmen!

Plats: Stenpiren, Göteborg

Tid: 24 sep kl 16-18

Förtäring: kaffe och kaka

Schema och karta: goteborg.se/atervinningspramen

Fakta:

Försöket med återvinningspråmen ingår i projektet DenCity, där kretslopp och vatten och trafikkontoret är partners. DenCity startade 2015 och utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer, för att kunna möta våra klimat och samhällsmål. DenCity drivs av den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park. Projektet DenCity medfinansieras av Vinnova och VGR.

För mer information om DenCity – https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/dencity-steg-3/yteffektiva-transportlosningar

Frågor besvaras av:

Peter Årnes, avfallsstrateg,kretslopp och vatten Göteborgs Stad, tel: 031-368 71 97

peter.arnes@kretsloppochvatten.goteborg.se