Skip to main content

Regnrabatter ska förhindra översvämningar

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 08:30 CET

Skiss över den kommande regnrabatten som ska minska översvämningarna i Brämaregården. Illustration: Tyréns

Kan en rabatt med växter förhindra källaröversvämningar? Ja, det tror Kretslopp och vatten som nu påbörjar ett projekt där dagvatten ska fördröjas och renas i regnrabatter i det översvämningsdrabbade Brämaregården.

Det regnar mycket i Göteborg. Så mycket att ledningsnätet inte alltid klarar av att leda bort allt vatten. Istället blir det översvämningar.

Brämaregården är ett område med ett gammalt, kombinerat ledningssystem (det vill säga avloppsvatten och dagvatten leds bort tillsammans) som länge varit drabbat av översvämningar. I och med det ökande regnandet kan det inte längre svälja allt vatten. Istället svämmar källare, rännstensbrunnar och gator över.

- Östra delen av Brämaregården är ett drabbat område med ungefär tre översvämningar per år, säger Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Därför satsar nu Kretslopp och vatten på att leda dagvattnet - regnvatten från tak och hårda ytor - till så kallade regnrabatter och makadammagasin längs med Myntgatan och Hisingsgatan. Istället för att dagvattnet belastar ledningsnätet kommer det att fördröjas i rabatten med vattentåliga växter. Dagvattnet kommer även att renas naturligt då rabatterna har en bädd av makadam där partiklar fastnar.

- Det är första gången det görs något liknande i befintlig bebyggelse i Göteborg, berättar Johan Brunsten. Tidigare har vi byggt en regnrabatt vid en parkeringsplats i Kviberg, för att rena och fördröja dagvattnet där, men nu ska vi bygga i ett bostadsområde.

I mars påbörjar Park och natur-förvaltningen arbetet med att anlägga rabatterna. Man kommer att ta bort 14 träd, men dessa ersätts med 19 nya. Trafiken i området kommer också att påverkas.

- Som i alla byggprojekt blir det en del olägenheter för de som bor eller reser i området, men när det är klart kommer vi förhoppningsvis att få färre vattenfyllda källare och en grönare stadsdel, säger Johan Brunsten.

Kontaktperson: Johan Brunsten, tel: 031-368 27 85

johan.brunsten@kretsloppochvatten.goteborg.se