Skip to main content

Samarbete för jämlikhet

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 14:20 CET

På måndag har park- och naturnämndens politiker möte tillsammans med presidiet i Angereds stadsdelsnämnd. Temat för mötet är jämlikt Göteborg.

- Det finns skillnader i livsvillkor mellan olika delar av Göteborg. Ett av många exempel är att barn i utsatta områden har längre gångavstånd till lekplatser med kvalitet. Park- och naturnämnden vill träffa presidiet för SDN Angered för att diskutera hur vi kan fortsätta hjälpas åt att skapa jämlikhet i livsvillkor, säger Cecilia Dalman Eek (S), ordförande i park- och naturnämnden.

Politikerna få först en dragning om rapporten Jämlikt Göteborg och arbetet i fokusområde fyra, för hållbara livsmiljöer. Utifrån sina nyvunna kunskaper ska de sedan ha en dialog om hur nämnderna tillsammans ska skapa ett mer jämlikt Göteborg.

- Jag välkomnar att park- och naturnämnden kommer hit till Angered. Deras engagemang i vår stadsdel är ett exempel på att vi samarbetar brett i staden för att stärka jämlikheten. Det fungerar inte om alla jobbar i stuprör, säger Ali Moeeni Taghavi (S), ordförande i Angereds stadsdelsnämnd.

Kontaktuppgifter

Cecilia Dalman Eek (S),ordförande, park- och naturnämnden

E-post: cecilia.dalman.eek@politiker.goteborg.se

Telefon: 0706-55 48 59

Bifogade filer

PDF-dokument